10 september 2015 - 15:59

Bouw fietsparkeergarage Mahlerplein gestart

Bouw fietsparkeergarage Mahlerplein gestart

(Persbericht gemeente Amsterdam:) Amsterdam, 10 september 2015 - Vandaag start de bouw van de nieuwe ondergrondse fietsparkeergarage aan het Gustav Mahlerplein, goed voor 3.000 plaatsen. De garage is nodig om stallingen te vervangen die door het project Zuidasdok tijdelijk verdwijnen. Maar het is ook de start voor een forse uitbreiding van het aantal stallingsplaatsen. Doel is het gebruik van de fiets als vervoersmiddel in Zuidas te vergroten. De komst van het project Zuidasdok biedt kansen om dit te realiseren.

De auto is in Zuidas met 41 procent het populairst, gevolgd door OV met 33 procent. De fiets haalt slechts 26 procent, veel lager dan gemiddeld in Amsterdam. Terwijl uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de automobilisten een korte woonwerkafstand aflegt. De ambitie van de gemeente Amsterdam is het fietsgebruik flink te vergroten. De samenwerking van de gemeente met Rijkswaterstaat en ProRail in het project Zuidasdok maakt een stroomversnelling van investeringen in fietsstallingen mogelijk. Ook Stadsregio Amsterdam draagt flink bij.


Stallingen wijken voor Zuidasdok

De huidige 7.800 fietsparkeerplaatsen bij station Amsterdam Zuid zijn overbezet. De meeste fietsers parkeren hun fiets in de ondergrondse stalling onder het Zuidplein (2.500 plaatsen) of bovengronds dichtbij het station. Bij het werk aan Zuidasdok (het ondergronds brengen en verbreden van de A10 Zuid en het vernieuwen van het station), zullen juist die bovengrondse stallingsplekken (circa 2.200 stuks) dichtbij het station weg moeten. Daarom is nu vast begonnen met de bouw van een ondergrondse stalling voor 3.000 fietsen onder het Gustav Mahlerplein. De garage is zomer 2016 klaar, nog voor de start van Zuidasdok in 2017.


Verdubbelen

De projectorganisatie Zuidasdok en de gemeente zoeken nog een grote stallingslocatie aan de noordzijde van het station. Buurtbewoners en het bedrijfsleven geven de voorkeur aan een ondergrondse oplossing. Het project onderzoekt nu de mogelijkheid voor een extra garage onder het vijfhoekige veld tussen de Irenestraat en de Strawinskylaan. Daarin zouden ruim 3.500 fietsen passen. Wanneer project Zuidasdok klaar is, zal het aantal fietsparkeerplaatsen bij station Amsterdam Zuid zijn verdubbeld.


Gustav Mahlerplein Zuidas: een plein, twee projecten

Deze zomer zijn de voorbereidende werkzaamheden op en aan het Gustav Mahlerplein gestart voor de aanleg van de ondergrondse fietsparkeergarage, de herinrichting van het plein en de bouw van een paviljoen voor ABN AMRO. Bouwbedrijf BAM voert deze projecten tegelijkertijd uit voor gemeente Amsterdam, projectorganisatie Zuidasdok en ABN AMRO. Door deze gezamenlijke aanpak is de bouwperiode korter en wordt de bouwoverlast beperkt. De ondergrondse fietsparkeergarage en het Gustav Mahlerplein zijn gereed in zomer 2016 en het paviljoen van ABN AMRO in december 2016.