25 oktober 2016 - 09:41

BAM werkt aan eerste tests met Microsoft HoloLens

BAM werkt aan eerste tests met Microsoft HoloLens

Bunnik, 25 oktober 2016 - BAM Bouw en Techniek en het BIM Center van BAM Advies & Engineering werken aan de eerste test met de Microsoft HoloLens op de bouwplaats van gebouw Trappenburch in Utrecht. Dit project betreft een duurzame herontwikkeling die BAM voor PingProperties realiseert.

BAM testte eerder al Google Glass in de bouw. De HoloLens van Microsoft gaat een stap verder. Deze digitale bril stelt gebruikers in staat om hologrammen toe te voegen aan de omgeving die ze werkelijk zien. Met deze tweede generatie ‘wearables’ verwacht het BIM Center van BAM antwoord te kunnen geven op de veranderende informatiebehoefte op de bouwplaats.

Met de intrede van BIM (Building Information Modeling) verandert het bouwen steeds meer naar monteren. Hiermee is ook de vraag naar informatie van de bouwplaats en klanten veranderd. De traditionele bouwtekening zal steeds meer worden vervangen door een (digitale) montagehandleiding, waarin stap voor stap de taken zijn uitgewerkt. Door de toepassing van wearables is de verwachting dat het 3D-gebouwmodel in de toekomst niet meer hoeft te worden teruggebracht naar traditionele 2D-tekeningen.

De HoloLens biedt ook extra mogelijkheden om bouwplaatsmedewerkers op het juiste moment van de juiste informatie te kunnen voorzien. Hierbij valt te denken aan extra veiligheidsinstructies op risicovolle plaatsen. Ook is coaching on the job relatief eenvoudig. Een collega op een geheel andere locatie heeft hetzelfde blikveld als de drager van de HoloLens, terwijl deze wel twee handen vrij heeft om handelingen te verrichten. Daarbij kan de coach dit extra ondersteunen met video- of virtuele beelden. De foutkans en bijbehorende faalkosten kunnen hiermee worden gereduceerd.

Het BIM Center van BAM is ambitieus, maar verwacht niet de Microsoft HoloLens morgen al op alle bouwplaatsen te zullen tegenkomen. Desondanks is het belangrijk om nu te testen en de mogelijkheden voor de nabije toekomst te ontdekken om zo te leren wat straks nodig is. Ook wordt ruim aandacht gegeven aan de effecten die bouwplaatsautomatisering, en met name wearables, op de bouwmedewerkers zullen hebben.

Nadere informatie: 

  •  BAM Advies & Engineering:  Huib Tieleman, Hoofd BIM Center, (06) 51 49 64 90; Robin van Esch, Projectleider VR/AR, (06) 22 99 35 11;
  •  BAM Bouw en Techniek: Robin Wollenberg, Social Media Manager, (06) 52 75 09 89