RSS Feed Persberichten

25 februari 2016

Gouda, 23 februari 2016 - BAM Infra Rail en Dual Inventive zijn in samenwerking met ProRail een pilot gestart om met de zogenoemde Marker Light werken aan het spoor veiliger te maken. Onduidelijke markering van de veilige werkzone brengt grote risico’s met zich mee. Bij het werken aan het spoor is, ondanks de gebruikelijke maatregelen, niet altijd duidelijk zichtbaar welk spoor is beveiligd. De Marker Light is hiervoor een innovatieve oplossing.

24 februari 2016
Artists impression appartementencomplex Xavier

AM en BPD ontwikkelen 159 luxe woningen aan Gustav Mahlerlaan

Amsterdam, 24 februari 2016  - De Zuidas in Amsterdam als internationale toplocatie voor wonen, werken en recreëren krijgt er een bijzonder wooncomplex bij. AM en BPD ontwikkelen aan de Gustav Mahlerlaan het nieuwbouwproject Xavier, bestaande uit 159 luxe koop- en huurappartementen, vier commerciële ruimten van in totaal 275 m² en een parkeergarage met 122 plaatsen. 

23 februari 2016
Samenstelling raad van commissarissen en raad van bestuur

Bunnik 23 februari 2016 – Na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 20 april 2016 zal de heer H.L.J. Noy aftreden als lid van de raad van commissarissen wegens het aflopen van zijn benoemingstermijn. Met inachtneming van het versterkte aanbevelingsrecht door de centrale ondernemingsraad heeft de raad van commissarissen het voornemen de heer Noy voor te dragen om door de algemene vergadering als commissaris te worden herbenoemd voor een nieuwe periode van vier jaar, zulks onder de voorwaarde dat de algemene vergadering geen gebruik maakt van haar aanbevelingsrecht.

23 februari 2016
BAM verwerft twee opdrachten met gezamenlijke waarde van € 145 miljoen

Bunnik, 23 februari 2016 - BAM Deutschland AG (de Duitse werkmaatschappij van Koninklijke BAM Groep nv, gespecialiseerd in utiliteitsbouwprojecten) heeft twee opdrachten verworven voor de bouw van universiteitsgebouwen in Düsseldorf en Keulen. Hiermee is in totaal een bedrag gemoeid van ruim € 145 miljoen.

22 februari 2016
BAM sluit Xbloc-licentieovereenkomst met Bouygues voor grootschalige havenuitbreiding Calais

Gouda, 22 februari 2016 – BAM Infraconsult heeft, onder haar handelsnaam Delta Marine Consultants,  een licentieovereenkomst getekend met bouwonderneming Bouygues voor de toepassing van Xblocs voor de grootschalige havenuitbreiding van Calais in Frankrijk.

19 februari 2016
Roel Vollebregt

Bunnik, 19 februari 2016 – De raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep nv heeft drs. ing. R. Vollebregt MRICS benoemd tot directievoorzitter van BAM Bouw en Vastgoed bv. Roel Vollebregt (54) is momenteel directievoorzitter van gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM, onderdeel van BAM.

18 februari 2016
BAM realiseert Back-in-shape-programma en formuleert update strategie
  • Back-in-shape-programma succesvol voltooid binnen vijf kwartalen
  • Gecorrigeerd resultaat 2015 verbeterd, gesteund door Infra; achtergebleven door utiliteitsbouw in Nederland
  • Positieve kasstroom door desinvesteringen vastgoed en verbetering handelswerkkapitaal
  • Hogere orderportefeuille door verwerving meerjarige infraprojecten, kwaliteit instroom verbetert
  • Dividendvoorstel van 2 cent per aandeel
  • Update strategie 2016-2020: ‘Building the present, creating the future’

Klik hier voor het hele persbericht.

16 februari 2016
Blauwhoed en AM gaan ruim 200 woningen in Noorderkwartier Amsterdam ontwikkelen

Amsterdam, 15 februari 2016 - Blauwhoed en AM gaan in Amsterdam de nieuwe woonwijk Noorderkwartier ontwikkelen. Noorderkwartier wordt een gevarieerde woonwijk met ruim 200 woningen in het nieuwe centrumgebied van Amsterdam Noord. Het plan voorziet in de grote behoefte aan gezinshuizen en wordt via co-creatie en particulier opdrachtgeverschap gerealiseerd. Naast zelfbouwkavels en gezinswoningen is ook een woongebouw met appartementen voor studenten en starters onderdeel van de plannen.

10 februari 2016
Wim Looijen en Peter van Rheenen

Utrecht, 10 februari 2016 - Wim Looijen en Peter van Rheenen maken sinds 1 februari in de functie van adjunct-directeur deel uit van het managementteam van AM Noordwest onder leiding van Ronald Huikeshoven (directeur). Wim Looijen zal zich richten op onder meer de coördinatie van de verkoop van projecten en een aantal gebiedsontwikkelingen. Peter van Rheenen zal verantwoordelijk zijn voor de voortgang van de projecten in de regio. Met de benoeming van deze twee personen speelt AM verder in op de versterking van haar activiteiten en dienstverlening in de Metropool Regio Amsterdam.

5 februari 2016
BAM Woningbouw levert project INSTIJL op IJburg te Amsterdam op

Amsterdam, 4 februari 2016 – BAM Woningbouw heeft de laatste woningen opgeleverd  van project INSTIJL op IJburg, een initiatief van woningcorporatie Stadgenoot. Het project bestaat uit 16 twee-onder-één-kappers en 44 eengezinswoningen uit de BAM Wooncollectie in een moderne architectuur, gelegen aan het water aan de zuidzijde van IJburg.

5 februari 2016
Artists impression Merici in Bergen

Eerste woningen verrijzen op voormalig kloosterlandgoed

Bergen, 5 februari 2016 - Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM geeft het startsein voor de bouw van de eerste twee deelplannen op Landgoed Merici in Bergen (NH). In deze fase worden achttien woningen, waaronder zes twee-onder-een-kapwoningen en twaalf appartementen gerealiseerd. Er zijn nog enkele appartementen beschikbaar.

4 februari 2016
AM en Dura Vermeer geven startsein bouw woningen eerste fase in Hefkwartier Rotterdam

Wethouder Ronald Schneider verricht officiële handeling

Rotterdam, 4 februari 2016 - Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM en Dura Vermeer geven op vrijdag 5 februari het startsein voor de bouw van de eerste 22 eengezinswoningen in het plan Hefkwartier in Rotterdam. Wethouder Ronald Schneider verricht de officiële handeling. Tijdens de feestelijke bijeenkomst zal hij de eerste paal slaan ter markering van de start van de bouw. Op de Kop van Zuid, op de plek waar voorheen de Oranjeboombrouwerij stond, komen circa 255 woningen onderverdeeld in circa 120 appartementen en 135 eengezinswoningen.

4 februari 2016

Gouda, 3 februari 2016 - De combinatie BF-High Voltage, bestaande uit BAM Infra en Cofely Fabricom, heeft twee raamcontracten gesloten met netbeheerder TenneT voor het ontwerp en de realisatie van lijnverbindingen en (sub)stations in het hoogspanningsnet. BAM heeft daarnaast een raamcontract gesloten met TenneT voor het onderhoud en de aanleg van (ondergrondse) hoogspanningskabels. De looptijd van de contracten bedraagt drie jaar, met opties tot verlenging.