14 juli 2016 - 15:52

BAM en Fugro ontwikkelen systeem voor efficiëntere en goedkopere inspectie spoorwissels

BAM en Fugro ontwikkelen systeem voor efficiëntere en goedkopere inspectie spoorwissels

Gouda/Leidschendam, 14 juli 2016 - BAM Infra Rail heeft in samenwerking met Fugro RailData een systeem ontwikkeld waarmee het mogelijk is op een efficiënte en goedkope wijze de wissels in het Nederlandse spoorwegnet te inspecteren. Het systeem - De RILA-S&C Module - is gecertificeerd door ProRail. BAM wil het nieuwe systeem dit jaar in de praktijk gaan toepassen.
 

De basis van het systeem is het Rail Infrastructure aLignment Acquisition system (RILA) van Fugro RailData. RILA meet nauwkeurig de railpositie. RILA-S&C Module is een softwarematige doorontwikkeling, die tevens de wissels meet.

Inzet tijdens dienstregeling

Het RILA meetsysteem is een combinatie van een GNSS-antenne (GPS en Glonass), een IMU (gyroscoop en versnellingsopnemers) en 3D laser vision technologie, voor het meten van de positie van het spoor. Het unieke van RILA is dat de meetunit in enkele minuten op een passagierstrein wordt gekoppeld en zo kan worden ingezet tijdens de bestaande dienstregeling. Zo kunnen de metingen zonder hinder voor het treinverkeer plaatsvinden. Bovendien zijn de kosten lager ten opzichte van traditionele meetsystemen, omdat de inzet van speciale meetvoertuigen niet meer nodig is.

Veilig en efficiënt werken

Het doel van de doorontwikkeling van RILA naar de RILA-S&C Module is tweeledig: allereerst moeten de gebruikelijke parameters van de wisselgeometrie gemeten kunnen worden: spoorwijdte, verkanting, doorrijdwijdte, maat van vrije wielpassage, groefbreedte, strijkmaat en inloopmaat van strijkregel/vleugel. Deze parameters kunnen ook worden gemeten met de gangbare handmatige meetsystemen op de markt. Met de RILA-S&C Module worden deze handmatige metingen in een buitendienststelling, vervangen door een geautomatiseerde meting zonder buitendienststelling. Dit draagt bij aan de doelstellingen van ProRail en BAM om veilig en efficiënt te werken.

De tweede initiële doelstelling is om hoogte en schift te kunnen meten in een wissel. Er zijn wel systemen die hoogte en schift kunnen meten, maar deze worden vanuit kostenafwegingen alleen ingezet in doorgaande sporen of zijn onvoldoende efficiënt om complete emplacementen periodiek te meten. Bovendien kunnen deze systemen niet voldoen aan de eerste doelstelling met betrekking tot de wisselgeometrie.

Eén meetinstrument

De RILA-S&C Module faciliteert met deze mogelijkheden het volledig mallen van wissels met één meetinstrument. Het is niet noodzakelijk wissels volledig en in één keer te meten, doordat de data uit verschillende meetritten door de software gecombineerd kunnen worden tot complete wisselmallingen. Bijkomend voordeel daarvan is dat meerdere meetritten kunnen worden gecombineerd om de onzekerheid te reduceren.

Nadere informatie: BAM Infra, Bart Hogenbosch, (06) 20 41 26 61.