Hinderbeperking en duurzaamheid centraal in realisatie komomleiding Haps

16 januari 2017 11:34 - BAM Infra bv
Hinderbeperking en duurzaamheid centraal in realisatie komomleiding Haps

Haps, 16 januari 2017 - De provincie Noord-Brabant heeft BAM Infra geselecteerd voor de realisatie van de komomleiding Haps. De komomleiding N264 ontlast de kern van Haps – waar dagelijks circa 10.000 voertuigen passeren – en verbetert de veiligheid en leefbaarheid van het centrum. Geluidsreductie, innovaties op het gebied van CO2- en energiereductie en goede aansluitingen op het omliggende wegennet zijn de belangrijkste aandachtspunten voor het project. BAM start medio februari 2017 met de uitvoering van de eerste fase. De kosten voor de aanleg bedragen circa € 10 miljoen.

Voor de aanleg van de komomleiding hebben de provincie Noord-Brabant en de gemeente Cuijk een intensief afstemmingsproces met belanghebbenden doorlopen. In het plan van aanpak heeft BAM op basis van een stakeholders- en omgevingsanalyse veel aandacht besteed aan de beperking van omgevingshinder tijdens de uitvoering. De bereikbaarheid en ontsluiting van Regionaal Bedrijvenpark  Laarakker (RBL) en de veiligheid van weggebruikers zijn optimaal geborgd.  De eerste fase betreft het tracé tussen de A73 en het te realiseren kruispunt met de aansluiting op RBL en de realisatie van de rotonde Zoetsmeerweg. De planning is de komomleiding eind 2017 open te stellen.

Duurzaam en stil asfalt

Om de geluidsoverlast van de nieuwe komomleiding voor omwonenden te beperken, past BAM diverse innovaties toe. Een geluidreducerende asfaltdeklaag en diffractoren (een betonnen bermverharding die het geluid naar boven afbuigt), leveren een aanzienlijke geluidsreductie op.

Door het gebruik van duurzaam en geluid reducerend asfalt met een hoge recyclingwaarde levert BAM een grote bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen van provincie en gemeente. Met de duurzame asfaltproductie realiseert BAM een CO2- en energiereductie van dertig tot veertig procent ten opzichte van conventioneel asfalt.

De komomleiding betekent tevens een belangrijke impuls voor de sociaal-economische ontwikkelingen van de gemeente. De aansluiting van de komomleiding op de A73 verbetert de doorstroming van en naar het Regionaal Bedrijvenpark Laarakker.