Bouw van de Zwolse busbrug van start

31 oktober 2017 13:12 - BAM Infra bv
Bouw van de Zwolse busbrug van start

(Persbericht gemeente Zwolle:) Zwolle, 31 oktober 2017 - Met het in de grond boren van de eerste boorpaal gaven wethouder Ed Anker, gedeputeerde Bert Boerman en regiodirecteur van ProRail NO Jan Mulder het startsein voor de bouw van de busbrug.

Dit gebeurde op maandagmiddag 30 oktober 2017 op de plaats waar de pijler komt waar de busbrug aan de noordzijde van het spoor op steunt. De bouw van de busbrug neemt in totaal ruim een jaar in beslag. Naar verwachting nemen de bussen de nieuwe busbrug begin 2019 in gebruik.

Verbeteringen

De komende jaren werkt de gemeente Zwolle samen met de provincie Overijssel, NS en ProRail hard aan de verbeteringen van het stationsgebied Zwolle.

Zo wordt station Zwolle (het tweede ov-knooppunt van Nederland) omgebouwd  tot een uitstekend toegankelijk en comfortabel ov-knooppunt in een groene omgeving. De start van de bouw van de busbrug is de eerste zichtbare stap in die richting en maakt onderdeel uit van de vele investeringen in het stationsgebied van 2017 tot 2025. Op de website www.zwolle.nl/busbrug staat meer informatie over onder andere het ontwerp.

Zwolse brug

Wethouder Ed Anker: ‘Ik ben blij dat we de busbrug nu echt gaan bouwen. Het wordt een Zwolse brug waar de stad intensief over mee heeft gedacht. De brug maakt het mogelijk dat het eveneens in aanbouw zijnde busstation aan de zuidzijde goed bereikbaar is voor bussen uit het noorden en westen van de stad. Daarmee komt er een eind aan de ongewenste situatie van de overvolle busperrons op het Stationsplein.’

Gedeputeerde Bert Boerman: ‘Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich makkelijk, vlot en veilig kan verplaatsen. Dat is goed voor de economie en werkgelegenheid. Een goede infrastructuur en bereikbaarheid maakt deze regio interessant om in te wonen, werken en recreëren.’

‘Ondanks het drukke treinverkeer dat gewoon doorgaat, bouwen we hier samen een fantastisch mooie busbrug’, aldus Jan Mulder namens ProRail.