Gemeente Tilburg en BAM FM starten partnership voor duurzame gebouwexploitatie - daadkracht, vernieuwing en verbinding

11 oktober 2017 15:07 - BAM Bouw en Techniek - FM Services
Gemeente Tilburg en BAM FM starten partnership voor duurzame gebouwexploitatie - daadkracht, vernieuwing en verbinding

Tilburg, 11 oktober 2017 - Gemeente Tilburg en BAM FM sluiten een contract voor het integraal meerjarig beheer en onderhoud van de vastgoedportefeuille van de gemeente Tilburg. Door het sluiten van dit contract is de eerste stap gezet in de ontwikkeling van een langdurig partnership, waarin de relatie beheer en onderhoud én het verduurzamen van het vastgoed integraal wordt vormgegeven met als doel een zo optimaal mogelijke gebouwexploitatie.

Als eigenaar en gebruiker van gebouwen richt de gemeente Tilburg zich op gezonde, veilige, energiebewuste en daarmee duurzame gebouwen. Gebouwen, waarin de Tilburgse burger kan sporten, ontmoeten, leren, werken en recreëren. De stap die de gemeente Tilburg zet met dit contract is in overeenstemming met een bredere trend binnen de overheid. De ontwikkeling van een regulerende naar een meer participerende overheid. Gemeente Tilburg, die met dit contract nadrukkelijk de samenwerking met de markt heeft opgezocht, loopt hierin voorop. De totale omvang van de vastgoedportefeuille beslaat ruim 350.000 m2 verdeeld over bijna 170 gebouwen. Het contract dat op 1 november 2017 ingaat, kent een looptijd van tien jaar en omvat het professioneel beheer en onderhoud, bouwkundig en installatietechnisch.

Als onderdeel van BAM Bouw en Techniek focust BAM FM zich op integraal beheer en onderhoud van vastgoed zodat opdrachtgevers zich volledig kunnen richten op hun kernactiviteiten. BAM FM beschikt daarvoor over een expertisecentrum dat multidisciplinaire kennis samenbrengt en innovatieve, duurzame onderhoudstrategieën ontwikkelt voor opdrachtgevers. Daarnaast vervult BAM FM bij verschillende opdrachtgevers de tactische regierol en voert zij de operationele werkzaamheden zelfstandig uit vanuit het netwerk van eigen medewerkers en betrouwbare partners.