IMC-BAM-Atkins consortium biedt veilige watervoorziening in Sierra Leone

17 oktober 2017 14:09 - BAM International bv
IMC-BAM-Atkins consortium biedt veilige watervoorziening in Sierra Leone

Bunnik, 17 oktober 2017 - BAM heeft – in een consortium met IMC Worldwide en Atkins – opdracht verworven voor ontwerp en uitvoering van de sanering van de watervoorziening in Freetown, de hoofdstad van Sierra Leone. De opdrachtsom voor BAM is circa € 25 miljoen.

Het project (genaamd ‘Engineering Management Services Project for the Rehabilitation of Freetown Water Supply’) wordt volledig gefinancierd door de Britse overheid via het departement voor internationale ontwikkeling (Department for International Development, DFID).

De watervoorziening in Sierra Leone wordt gekenmerkt door de schaarse beschikbaarheid van veilig drinkwater. Ondanks pogingen van de overheid en vele hulporganisaties is de beschikbaarheid sinds het eind van de burgeroorlog in Sierra Leone in 2002 nauwelijks verbeterd. In Freetown komt vaak geen water uit de kraan.

Het project omvat de sanering van de voorzieningen voor de behandeling van drinkwater in Guma Valley, alsmede herstelwerkzaamheden aan de uitspoelinrichting van de Guma Valley dam, de innameleiding en bezinkinstallatie en de renovatie van het belangrijkste drinkwaterleidingnet in het westen van Freetown.

Het consortium richt zich er tevens op, dat lekkage van drinkwater uit het leidingnetwerk afneemt van 40 procent tot 25 procent door een combinatie van lek-detectie en -herstel, alsmede door verbeterd beheer van de waterdruk en het leidingnet. Tevens zal het consortium het secundaire leidingnetwerk renoveren, dat vier kilometer aan hoofdleidingen omvat, dertien kilometer aan distributieleidingen en 31 kilometer aan lokale verdeelleidingen.

Het consortium wordt geleid door IMC, een internationale ontwikkelingsconsultant, die samenwerkt met lokale gemeenschappen, overheden, internationale hulporganisaties, ngo’s en de particuliere sector om ‘s werelds belangrijkste ontwikkelingsvraagstukken aan te pakken. IMC heeft voor DFID talloze projecten succesvol tot stand gebracht en tevens wereldwijd leiding gegeven aan ontelbare infrastructurele projecten.

WS Atkins International Ltd is een van de grootste ingenieursbureaus in het Verenigd Koninkrijk en beschikt over uitgebreide kennis van de watervoorziening in Freetown. Atkins heeft in 2008-2009 het door DFID gefinancierde ‘Freetown Water Supply and Sanitation Strategic Framework Study and Design Project’ geleid, dat aan de basis stond van het huidige project. In 2016 waren IMC Worldwide en Atkins in het kader van het DFID-PEAKS project verantwoordelijk voor het voorlopig ontwerp, de projectspecificatie en de contractvoorbereiding voor de watervoorziening van Freetown.

BAM wordt in het consortium vertegenwoordigd door het Britse infrabedrijf BAM Nuttall en door BAM International, de werkmaatschappij van Koninklijke BAM Groep nv, die actief is buiten Europa en die al meerdere projecten in Sierra Leone succesvol tot stand heeft gebracht.

Nadere informatie: