Samenstelling raad van commissarissen

Samenstelling raad van commissarissen

Bunnik, 21 februari 2017 – De raad van commissarissen van Koninklijke BAM Groep nv deelt mee dat de heren P.A.F.W. Elverding en J.-P. Hansen na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering op 19 april 2017 terugtreden als commissaris van de vennootschap.

Baron J.-P. Hansen zal aftreden als lid van de raad van commissarissen wegens het aflopen van zijn benoemingstermijn. De heer Hansen heeft aangegeven niet voor herbenoeming in aanmerking te willen komen. De raad van commissarissen is voornemens, indien de algemene vergadering geen aanbevelingen doet, ter vervulling van deze vacature mevrouw H. Valentin, Chief Operating Officer, Watson Internet of Things van IBM Corporation voor te dragen om op 19 april 2017 door de algemene vergadering als commissaris van de vennootschap te worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Op grond van haar langdurige carrière in leidinggevende posities bij IBM Corporation beschikt mevrouw Valentin over uitgebreide ervaring en deskundigheid op het gebied van digitale innovatie, alsmede met de daarmee samenhangende transformatie van bedrijfsmodellen. Mevrouw Valentin heeft de Deense nationaliteit en woont en werkt in Duitsland.

Mr. P.A.F.W. Elverding heeft de raad van commissarissen geïnformeerd zich genoodzaakt te zien – om gezondheidsredenen – zijn functie in de raad neer te leggen na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering op 19 april 2017. De raad van commissarissen betreurt dit zeer. Hij zal alsdan als voorzitter worden opgevolgd door ir. H.L.J. Noy. De raad van commissarissen is gestart met het zoeken van kandidaten om de vacature, die door het terugtreden van de heer Elverding ontstaat, te vervullen.

De raad van commissarissen heeft middels een persbericht op 19 januari 2017 reeds gewezen op het aftreden van de heer H. Scheffers RA, voor welke vacature mr. drs. G. Boon RA zal worden voorgedragen.

Nadere informatie:

  • analisten: Joost van Galen, (030) 659 87 07;
  • pers: Arno C. Pronk, (030) 659 86 23.