RSS Feed Persberichten

30 maart 2017
Publiekscentrum SHIP zeesluis IJmuiden open voor publiek. (bron: Topview Luchtfotografie)

(Persbericht Provincie Noord-Holland:) Haarlem, 30 maart 2017 - Het Sluis- en Haven Informatie Punt (SHIP) op het sluizencomplex in IJmuiden is op 30 maart 2017 geopend. Het nieuwe gebouw huisvest een vaste en wisselende tentoonstelling over het Noordzeekanaalgebied en de nieuwe zeesluis. Ook is er een lesruimte waar jongeren technieklessen krijgen, een aantal vergaderruimtes en een restaurant. Het SHIP neemt de bezoeker mee in het verhaal van de regio van nu en in de toekomst. Vanaf 31 maart 2017 is het SHIP open voor publiek. De opening werd verricht door gedeputeerde Elisabeth Post van de provincie Noord-Holland.

30 maart 2017
Paul Depreter is nieuwe voorzitter van Confederatie Bouw

(Persbericht Conferatie Bouw:) Brussel, 29 maart 2017 – Paul Depreter werd vandaag verkozen en volgt daarmee Colette Golinvaux op, die het voorzitterschap de voorbije drie jaar uitoefende.

29 maart 2017

Kabinet: ‘Grote waardering voor voortvarendheid’

Den Haag, 28 maart 2017 – ‘Parijs en een omslag naar een circulaire economie zijn alleen te realiseren door een revolutionaire aanpak in de bouw’. Met die woorden overhandigde Taskforce-voorzitter Bernard Wientjes vandaag het eerste exemplaar van De Bouwagenda aan het Kabinet. De ambitieuze vernieuwingsagenda bevat een plan van aanpak voor grote maatschappelijke opgaven, zoals het toekomstbestendig maken van onze infrastructuur, de vernieuwing en verduurzaming van huizen en gebouwen, het gezond maken van scholen en de integratie van ICT- en datatoepassingen in de bouw.

28 maart 2017
drs. M.L.J. Paul

Bunnik, 28 maart 2017 – De raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep nv heeft drs. M.L.J. Paul per 1 april 2017 benoemd tot Group Director Communications. In haar nieuwe rol zal zij zich richten op het verder ontwikkelen van de interne en externe communicatie-activiteiten van BAM, in lijn met de ambities en strategie van de Groep.

22 maart 2017
Synchroon en BAM Wonen sluiten ontwikkel- en realisatieovereenkomst gemeente Tiel

Zoetermeer/Bunnik, 22 maart 2017 - Synchroon, een dochteronderneming van TBI Holdings, en BAM Wonen hebben met de gemeente Tiel een ontwikkel- en realisatie-overeenkomst getekend voor het Vijverterrein.

22 maart 2017
Succesvol innoveren met Expeditie Gratis Wonen

100 dagen na de start van ‘Expeditie Gratis Wonen’ presenteerden de vier expeditieteams op 15 maart hun waardevolle concepten. ‘Stad van Strax’, ‘Simpel & Functioneel’ en ‘Datahouse’ hebben een substantiële investering ontvangen om van idee naar concrete business te komen. Initiatiefnemers AM, BAM Wonen, Bouwinvest, Eigen Haard en TBI WOONlab laten hiermee zien hoe verbindend en effectief hun gezamenlijke visie is: duurzaam, betaalbaar en comfortabel wonen voor iedereen toegankelijk maken. Nu en in de toekomst.

22 maart 2017
BAM draagt ontwikkelingsposities in Noordoost-Nederland over aan VanWonen

Bunnik, 22 maart 2017 – Koninklijke BAM Groep nv en VanWonen Vastgoedontwikkeling hebben de op 18 november 2016 aangekondigde verkoop van alle 47 ontwikkelingsposities van BAM in het noordoosten van Nederland succesvol afgerond. 

20 maart 2017
BAM verwerft opdracht voor bouw en renovatie van Britse treindepots

Bunnik, 20 maart 2017 – Stadler Rail Services UK heeft BAM Nuttall, het Britse infrabedrijf van Koninklijke BAM Groep nv, geselecteerd voor de bouw van een treindepot in Kirkdale en voor de renovatie van een bestaand treindepot in Birkenhead North. Het project wordt opgeleverd in 2019.

20 maart 2017
AM start met verkoop van 103 duurzame woningen in project ZuiderHoeven in Hoofddorp

Hoofddorp, 16 maart 2017 - Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM is gestart met de verkoop van 56 woningen in het project ZuiderHoeven in Hoofddorp. Binnen het plan worden in totaal 103 woningen gerealiseerd die voldoen aan een hoger dan gemiddeld ambitieniveau op onder meer energiezuinigheid en milieuwaarde; de zogenaamde GPR (Gemeentelijke Praktijk Richtlijn) score. AM geeft daarmee uiting aan haar duurzaamheidsambitie toekomstbestendige leefomgevingen te ontwikkelen. Samen met Soeters Van Eldonk architecten en Loos van Vliet (stedenbouw) is een planvisie gemaakt waarbij traditionele hoven, in overeenstemming met de cultuurhistorie in de Haarlemmermeer, de basis vormen voor de verkaveling en het architectonisch ontwerp.

17 maart 2017
Artist impression Depot Boijmans Van Beuningen

Rotterdam, 17 maart 2015 – In het Museumpark in Rotterdam is de eerste paal de grond ingegaan van het allereerste openbare kunstdepot ter wereld. Een feestelijk moment, waarop Museum Boijmans Van Beuningen de nieuwe naam van het depot onthuld heeft: Depot Boijmans Van Beuningen.

16 maart 2017
Artist impression

Utrecht, 16 maart 2017 - Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM en Heijmans geven op 23 maart tijdens een feestelijke bijeenkomst het startsein voor de bouw van vijftien sociale koopwoningen in het project Houtse Akker in Mierlo-Hout. Wethouder Frans Stienen van de gemeente Helmond verricht in het bijzijn van de nieuwe bewoners een officiële handeling om de start van de bouw te vieren. Deze bijzonder energiezuinige woningen beperken de impact op het klimaat en bieden bewoners voordeel door het gebruik van zonnepanelen en HR++ isolatieglas. In totaal worden in het plan 63 woningen in verschillende fasen gerealiseerd. VOF Houtse Akker is een samenwerking van AM en Heijmans. Alle woningen zijn verkocht.

16 maart 2017
BAM verwerft opdracht voor bouw van Bolands Quay in Dublin

Bunnik, 15 maart 2017 – BAM Contractors Ltd, de Ierse werkmaatschappij van Koninklijke BAM Groep nv, heeft opdracht verworven voor de bouw en renovatie van Bolands Quay (voorheen Boland’s Mill) in Dublin. Opdrachtgever is Bolands Quay Development Group.

15 maart 2017
Start verkoop woningen fase 1 in voormalige cellenvleugels Noordsingelgevangenis Rotterdam

Rotterdam, 13 maart 2017 - De Noordsingelgevangenis gaat haar muren doorbreken. Het monumentale gevangeniscomplex in het Oude Noorden van Rotterdam verandert van een gesloten omgeving in een open en groen leefgebied waar je heerlijk kunt wonen, werken en ontspannen: De Tuin van Noord. Op vrijdag 17 maart start de verkoop van de woningen van fase 1 in de voormalige cellenvleugels.

13 maart 2017
Ontwikkelcombinatie 023 en SPF Beheer tekenen turnkey overeenkomst voor realisatie 188 huurwoningen De Entree in Haarlem

Haarlem, 13 maart 2017 - Ontwikkelingscombinatie 023 en SPF Beheer b.v. namens Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer en Stichting Spoorwegpensioenfonds hebben een turnkey overeenkomst getekend voor de ontwikkeling en realisatie van 188 woningen in de nieuwe wijk De Entree in Haarlem. De woningen zijn alle bestemd voor de verhuur. Ontwikkelingscombinatie 023 betreft een samenwerking tussen AM, BPD, Slokker en Ymere.

8 maart 2017
Artists impression De Eilanden van IJsselmonde

Rotterdam, 8 maart 2017 - BAM Wonen geeft op donderdag 9 maart tijdens een feestelijk bijeenzijn voor kopers en andere betrokkenen het startsein voor de bouw van zestig woningen in het project De Eilanden van IJsselmonde in Rotterdam. Wethouder Ronald Schneider (Stedelijke ontwikkeling en Integratie) verricht samen met twee kopers de openingshandeling, waarna met de aanwezigen wordt getoost op een voorspoedige bouw. Op een paar woningen na zijn alle woningen verkocht.

8 maart 2017
ProRail en BAM sluiten overeenkomst spooronderhoud Rijn en Gouwe

Utrecht, 8 maart 2017 - BAM Infra Rail is door ProRail geselecteerd voor het spooronderhoud in het contractgebied Rijn en Gouwe. Het contractgebied omvat circa 180 kilometer spoor en 210 wissels. BAM start per 1 augustus 2017 met de werkzaamheden. Het zogenaamde Prestatie Gerichte Onderhoudscontract (PGO) heeft een looptijd van vijf jaar. Pier Eringa (ProRail), Karel van Gils (ProRail) en Maarten van Raaij (BAM) hebben dinsdag 7 maart het contract ondertekend.

8 maart 2017
Artists impression Harild Hus

Bunnik, 7 maart 2017 – BAM Danmark heeft een ontwerp- en bouwopdracht verworven voor een kantoor van 7.300 m2, het Harild Hus. Opdrachtgever is projectontwikkelaar Carlsberg Byen P/S. Het kantoor verrijst op de locatie van de Deense brouwer Carlsberg, die volledig wordt herontwikkeld. Harild Hus ligt vlakbij het project voor de Europese school, dat eveneens door BAM Danmark wordt gebouwd.

7 maart 2017
BAM Wonen start bouw tweede Change= gebouw in Amsterdam met 596 appartementen voor werkende jongeren

Bunnik, 7 maart 2017 – Laurens Ivens, wethouder Bouwen en Wonen, geeft op woensdag 8 maart om 15.30 uur  het startsein voor de bouw van het tweede Change= gebouw in Amsterdam Zuidoost. Het appartementengebouw voor werkende jongeren omvat naast 596 zelfstandige woningen ook verschillende maatschappelijke voorzieningen, zoals een binnentuin, een restaurant, wasserette en fitnessruimte.

6 maart 2017
Corporatie Nijestee en BAM Wonen verduurzamen 56 woningen in Groningen

Bunnik, 6 maart 2017 - Corporatie Nijestee en BAM Wonen hebben onlangs een overeenkomst gesloten voor het verbeteren van 56 eengezinswoningen in de Groningse wijk Selwerd. Sinds 6 februari jongstleden voert BAM groot onderhoud uit en past energiebesparende maatregelen toe. De woningen uit de jaren zestig gaan van professioneel label D naar A/B. BAM verwacht het project in mei 2017 op te leveren.

2 maart 2017
BAM realiseert nieuw crematorium Ommeland en Stad

Groningen, 2 maart 2017 – In opdracht van Respectrum Crematoria start Bouw en Techniek - Regio Noord in maart 2017 met de bouw van een nieuw crematorium in Eelderwolde. Bij ontwerp en uitvoering gaat bijzondere aandacht uit naar toepassing van duurzame materialen en technieken, waardoor het gebouw voldoet aan de duurzaamheidsclassificering BREEAM Excellent.

Pagina's