Corporatie Nijestee en BAM Wonen verduurzamen 56 woningen in Groningen

6 maart 2017 11:19 - BAM Wonen bv
Corporatie Nijestee en BAM Wonen verduurzamen 56 woningen in Groningen

Bunnik, 6 maart 2017 - Corporatie Nijestee en BAM Wonen hebben onlangs een overeenkomst gesloten voor het verbeteren van 56 eengezinswoningen in de Groningse wijk Selwerd. Sinds 6 februari jongstleden voert BAM groot onderhoud uit en past energiebesparende maatregelen toe. De woningen uit de jaren zestig gaan van professioneel label D naar A/B. BAM verwacht het project in mei 2017 op te leveren.

Bij veel na-oorlogse woningen zijn de isolatie en ventilatie verouderd. Door de woningen goed te isoleren en te ventileren gaan de stookkosten voor de huurders omlaag en het wooncomfort omhoog. De maatregelen bestaan onder meer uit het vervangen van het dak, het toepassen van gevelisolatie en HR++ beglazing, het installeren van een ventilatiesysteem en het plaatsen van zonnepanelen. Een kwart van de huishoudens koos voor extra zonnepanelen om zo nog meer op energie te besparen.

BAM heeft een efficiënte aanpak om de werkzaamheden in bewoonde staat uit te voeren, ook wanneer asbest gesaneerd dient te worden. In Groningen past BAM MiniContainment toe om de asbesthoudende gevelpanelen te saneren. Met MiniContainment ervaren bewoners veel minder overlast dan bij traditionele asbestsanering. Het saneren van asbest gaat met deze innovatieve werkwijze sneller en de werkzaamheden vergen minder werkruimte in de woningen.

Nadere informatie: