AM en Bohemen ontwikkelen nieuw centrumgebied in Badhoevedorp

12 april 2017 09:49 - AM bv
AM en Bohemen ondertekenen samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Haarlemmermeer over de ontwikkeling van Badhoevedorp-centrum. Van links: AM-directievoorzitter Ronald Huikeshoven, wethouder Haarlemmermeer Derk Reneman en directeur Bohemen Stan Roestenberg.

Integrale gebiedsontwikkeling met circa 1.200 woningen gaat van start

Utrecht, 12 april 2017 - In Badhoevedorp ontstaat een nieuw dorpshart met hoogwaardige woongebieden, openbare ruimten en een sport en recreatiegebied. De gemeente Haarlemmermeer heeft hierover met gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM en ontwikkelaar Bohemen recent overeenstemming bereikt. Deze samenwerkingsovereenkomst is een actualisatie van de eerder gemaakte overeenkomst tussen de gemeente en de ontwikkelaars uit 2015. Met deze ontwikkeling krijgt Badhoevedorp een kwaliteitsrijke impuls en wordt de omlegging van de snelweg A9 deels gefinancierd. De ontwikkeling start met Quatrebas waar circa 530 hoogwaardige woningen komen.

Quatrebras als eerste nieuwe woonwijk met villawoningen

Als eerste worden het park en de woonwijk Quatrebras met circa 530 kwalitatief hoogwaardige woningen gerealiseerd, waaronder 74 vrijstaande villawoningen. Daarmee wordt invulling gegeven aan de verwachtingen in de huidige woningmarkt met woningen in het hogere segment en middensegment. De architectuur van Quatrebas is geïnspireerd op de villawoningen uit Bloemendaal en Heemstede. Het park en de woningbouw komen op de plek van het huidige Wandelbos (en de sportvelden) en de bestaande A9 te liggen.

Op en langs het oude tracé van de A9 komen nieuwe hoogwaardige woongebieden met aansprekende openbare ruimten. Zo krijgt het dorp een echt hart. Met de opbrengsten van nieuwbouwwoningen in de nieuwe woonwijken Quatrebras en Schuilhoeve, woningen in het centrum en bedrijven in Lijndenhof, wordt een deel van de financiering van de omlegging van de snelweg mogelijk gemaakt.

Maatschappelijke- en sportvoorzieningen

Naast de nieuwe woonwijk Quatrebras komen diverse maatschappelijke en sportvoorzieningen. Het nieuwe park wordt een uitnodigende en toegankelijke plek voor alle inwoners van Badhoevedorp. Het huidige sportpark Schuilhoeve verandert in een eigentijds tuindorp met slingerende bomenlanen en een langgerekt buurtplantsoen, de Groene Zoom. Aan de zuidzijde van het dorp komt een nieuw sport- en recreatiegebied, De Veldpost.

Het Lint als herinnering aan de oude A9

Als herinnering aan de oude A9 wordt het Lint aangelegd. Een nieuwe recreatieve langzaam verkeer route, die bestaande groengebieden met elkaar verbindt.

Over AM

Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie van AM. Met ons business Model ‘I AM YOU’ werken wij samen met belanghebbenden op basis van conceptuele kracht, innovatie en co-creatie. Wij doen dit betrokken, creatief, daadkrachtig, transparant en vol bezieling. Duurzaamheid is daarbij een integraal onderdeel van onze projecten. In samenwerking met overheden, vastgoedbeleggers, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en consumenten ontstaan hierdoor bijzondere en kwaliteitsrijke gebieden om in te wonen, werken, winkelen en recreëren. AM, onderdeel van Koninklijke BAM Groep, zorgt hiermee voor kwaliteit van ruimte én kwaliteit van leven.

Over Bohemen

Bohemen B.V. ontwikkelt risicodragend ruimteresultaat voor de eigenaar, de gebruiker en de omgeving. Projecten van Bohemen worden gekenmerkt door creativiteit, integraliteit en klantgerichtheid. Bekende projecten zijn de woongebieden ’t Heerlijk Recht en Plantage in Leiderdorp en maatwerk gebouwen voor Hästens, Alrijne en WOOON. Andere projecten zijn de integrale ontwikkeling van Sijtwende, het W4 project in Leidse regio, de herontwikkeling van het tracé van N201 in Aalsmeer en de Omlegging van de A9 in Badhoevedorp (www.bohemen.nl).

Nadere informatie:

  • Gemeente Haarlemmermeer, Cluster Communicatie en Externe Betrekkingen, (023) 567 65 51;
  • AM, afdeling in- en externe communicatie, (030) 609 72 22, communicatie@am.nl;
  • Bohemen, (020) 449 00 61.