Officiële opening nieuwbouw Ter Apel

20 april 2017 09:21 - BAM Bouw en Techniek bv
Burgemeester Kompier ontvangt een foto van het gevenornament. Foto: Pieter Kolff, bedrijfsjournalist COA.

(Nieuwsbericht COA, Centraal Orgaan opvang asielzoekers:) Ter Apel, 19 april 2017 - Met het onthullen van een wereldbol als gevelornament is door directeur-generaal Jan-Kees Goet woensdag 19 april de nieuwbouw van Ter Apel officieel in gebruik genomen.

Goet verrichte de handeling samen met Sumayya en Saber, twee leerlingen van de Interschool in Ter Apel. Eerder spraken hij, voorzitter van het bestuur Gerard Bakker en burgemeester Leontien Kopier de ongeveer 150 aanwezigen in de nieuwe sporthal toe. Daarvoor opende Dwight Richards de bijeenkomst met muziek en zijn verhaal hoe het ook voor hem als oud asielzoeker ooit allemaal in Nederland begon: namelijk in Ter Apel.

Nieuwbouw zonder franje

‘Sober, maar humaan. Nieuwbouw zonder franje’, noemt voorzitter van het bestuur Gerard Bakker de duurzame nieuwbouw. ‘Er is een fantastische prestatie geleverd door BAM, die binnen de geraamde kosten en zonder vertragingen het ontwerp van architectenbureau De Zwarte Hond heeft gerealiseerd.’

Duurzame relatie

‘Al twintig jaar begint voor vrijwel alle asielzoekers die naar Nederland komen hun asielprocedure hier in Ter Apel’, zegt Bakker. ‘Dit is mogelijk dankzij de duurzame relatie die wij hebben met de inwoners van de gemeente Vlagtwedde, met de gemeenteraad, het college en de burgemeester. ‘Deze ketenopvang is de grootste werkgever in de regio. In totaal kunnen er maximaal 2.000 asielzoekers worden opgevangen in Ter Apel.’

Samenwerking essentieel

Net als Bakker gaat ook directeur-generaal Jan-Kees Goet in op de goede samenwerking in Ter Apel tussen tal van partners, binnen en buiten de Vreemdelingenketen: ‘Een van de redenen dat wij bijvoorbeeld de hoge instroom aankonden was de samenwerking. Tussen het COA, de IND, de DT&V, de Kmar, AVIM, VluchtelingenWerk, de lokale gemeenschap en de gemeente.’

‘Deze COA-locatie laat zien dat de wereld van de asielzoekers niet bestaat uit losse eilandjes. Iets abstracts en internationaals als de migratiecrisis wordt hier in Ter Apel lokaal en tastbaar’, aldus Jan-Kees Goet.

Goet hoopt dat de nieuwbouw onderdeel wordt van het streven om tijdens hoge instroom  meer structuur en rust te kunnen genereren. ‘Daar zijn we het allemaal over eens!’

‘Beste deal ooit’

Burgemeester Kompier van de gemeente Vlagtwedde: ‘Graag haal ik mijn voorganger oud-burgemeester (1986-2001) Herman Euverink aan, die hier ook aanwezig is. Hij zei mij net: ‘Dit is de beste deal die we ooit hebben kunnen sluiten’.’ Evenals de andere sprekers benadrukt ook Kompier het grote belang van een goede samenwerking. “En, hoewel het soms moest worden teruggewonnen, het draagvlak.’ Kompier spreekt haar waardering uit: ‘Voor het Rijk, dat de asielketen hier zo heeft uitgerold. En voor de mensen die hier werken. Het is een unieke samenwerking op een unieke locatie.’

Over de bouw

Snel na de gunning in het najaar van 2014 startte BAM in april 2015 de nieuwbouw. Dit is gedaan in drie fases. In het najaar van 2015 werden de eerste ‘buurten’ en het eerste dienstengebouw opgeleverd. In mei 2016 volgde de tweede oplevering (de volgende twee buurten en meer dienstengebouwen). De gehele oplevering was in het najaar van 2016.

Meer informatie

Op onze website kunt u lezen welke verbruiksbeperkende maatregelen in de duurzame nieuwbouw zijn toegepast en wat het rendement kan zijn van de 8.000 m² aan de op de daken geïnstalleerde zonnepanelen.