Samenstelling raad van commissarissen

19 april 2017 13:57 - Koninklijke BAM Groep nv
Paul Sheffield

Bunnik, 19 april 2017 – De raad van commissarissen van Koninklijke BAM Groep nv is voornemens de heer P. Sheffield CBE voor te dragen om op 24 augustus 2017 door een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders als commissaris van de vennootschap te worden benoemd voor een termijn die afloopt aan het eind van de algemene vergadering van aandeelhouders in 2021. Deze voordracht houdt verband met de vacature die ontstaat, doordat (zoals gemeld op 21 februari 2017) mr. P.A.F.W. Elverding zich om gezondheidsredenen genoodzaakt ziet zijn functie in de raad van commissarissen neer te leggen na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering op 19 april 2017.

Paul Sheffield (1961, Britse nationaliteit) was van 2014 tot begin 2017 werkzaam bij Laing O’Rourke, een van de grootste particuliere bouwondernemingen in het Verenigd Koninkrijk. Als lid van het Group Executive Committee was hij verantwoordelijk voor de activiteiten in Europa en het Midden-Oosten en tevens nauw betrokken bij vernieuwingsinitiatieven van dit internationaal opererende bouw- en ingenieursconcern. Daarvoor werkte hij 31 jaar bij het Britse beursgenoteerde bouw- en vastgoedbedrijf Kier, waarvan de laatste vier jaar als chief executive officer. Voor zijn benoeming tot CEO vervulde hij diverse leidinggevende functies en deed internationale ervaring op in Hongkong en het Midden-Oosten. De heer Sheffield is civiel ingenieur. Dankzij zijn langjarige carrière bij grote Britse bouwondernemingen beschikt de heer Sheffield over uitgebreide ervaring en deskundigheid betreffende de bouwsector in de voor BAM zeer belangrijke Britse thuismarkt. Sinds 2015 is de heer Sheffield non-executive director bij Southern Water Services, het bedrijf dat de watervoorziening en afvalwaterbehandeling verzorgt in het zuiden van Engeland.

Zoals eerder bekendgemaakt, wordt de heer Elverding als voorzitter van de raad van commissarissen opgevolgd door ir. H.L.J. Noy. De heer H. Scheffers RA wordt als vicevoorzitter opgevolgd door ir. K.S. Wester.

Nadere informatie