Bekendmaking omwisselverhouding dividend en aanpassing conversieprijs converteerbare obligaties

11 mei 2017 08:18 - Koninklijke BAM Groep nv
Bekendmaking omwisselverhouding dividend en aanpassing conversieprijs converteerbare obligaties

Bunnik, 11 mei 2017 - Onder verwijzing naar de aankondiging van 19 april 2017 met betrekking tot de betaling van het dividend van Koninklijke BAM Groep nv over het boekjaar 2016, is het aantal dividendrechten dat recht geeft op één gewoon aandeel Koninklijke BAM Groep nv (de omwisselverhouding), vastgesteld op 60,33.

Dit is gebaseerd op een koers van € 5,4301; de naar volume gewogen gemiddelde koers van alle op Euronext Amsterdam verhandelde aandelen Koninklijke BAM Groep nv, tijdens de periode van 8 mei 2017 tot en met 10 mei 2017. Dit vertegenwoordigt 1/60,33 aandeel Koninklijke BAM Groep nv met een waarde van € 0,09.

Voor de circa 3.110.691 nieuwe gewone aandelen, die in het kader van het stockdividend zullen worden uitgegeven, zal bij Euronext Amsterdam een verzoek tot toelating tot de notering worden ingediend op grond van artikel 5:4 sub e onderdeel van de Wet op het financieel toezicht.

Betaling van het contante dividend of levering van de aandelen zal vanaf 17 mei 2017 plaatsvinden.

Als gevolg van het dividend is de conversieprijs die geldt voor de Koninklijke BAM Groep nv € 125 miljoen 3,50% achtergestelde converteerbare obligaties met vervaldatum in 2021 aangepast van € 5,2245 naar € 5,1291, met ingangsdatum 10 mei 2017.

Paying agent: ABN AMRO Bank N.V., Corporate Broking, telefoon (020) 344 20 00, fax (020) 628 84  81, e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com.

Nadere informatie: