BAM: ‘Onderzoek naar gedeeltelijk bezwijken parkeergarage duurt enkele maanden’

14 juni 2017 17:09 - Koninklijke BAM Groep nv
BAM: ‘Onderzoek naar gedeeltelijk bezwijken parkeergarage duurt enkele maanden’

Bunnik, 14 juni 2017 - Het onderzoek van BAM naar het gedeeltelijk bezwijken van de in aanbouw zijnde parkeergarage P1 op Eindhoven Airport op zaterdag 27 mei is in volle gang. Alle tien mogelijke scenario’s zijn nog in onderzoek. Het onderzoeksteam verwacht enkele maanden nodig te hebben om de (hoofd)oorzaak te kunnen vaststellen.

Vooruitlopend op de definitieve uitkomsten van het eigen onderzoek, alsmede van diverse andere onderzoeken, bestudeert BAM de mogelijkheden om de gehele of gedeeltelijke herbouw van het complex te realiseren. De uiteindelijke besluitvorming hierover is mede afhankelijk van de conclusies van het onderzoeksteam en tevens van de medewerking en instemming van diverse betrokken partijen.

Een robotauto maakt deze week 3D-scans en 360 graden-beelden in de parkeergarage. De verzamelde gegevens worden volgende week verwerkt tot een 3D-model, waarmee ook de kleinste afwijkingen ten opzichte van het originele ontwerp zichtbaar worden.

Schutting

Vandaag is gestart met het plaatsen van een 200 meter lange en vier meter hoge schutting vóór de tijdelijke bouwhekken, die na de gedeeltelijke instorting waren neergezet.

BAM zal de gemeente de komende dagen een plan van aanpak voorleggen om ook de laatste acht auto’s van parkeerterrein P1 te verwijderen.

Nadere informatie: