Markt Dokkum wordt groen Abdijhof met historisch verhaal

Artists impression

(Persbericht gemeente Dongeradeel:) Dokkum, 29 september 2017 - Op 20 november aanstaande gaat de schop in de grond; de Markt in Dokkum wordt een groen Abdijhof met de contouren van de oude Abdijkerk, een unieke ijsfontein, zestien mooie bomen en verhaaltegels over de Markt en Dokkum. Het geheel zorgt voor een sfeervol verblijfsgebied met diverse terrassen.

De Markt wordt volgend jaar tijdens de Admiraliteitsdagen prachtig en passend ingericht als evenemententerrein, met de mogelijkheid voor een podium op het bovenplein en tentjes tussen de bomen. De plannen zijn al in de maak. Ook Stichting Stadsfeesten zal de Markt benutten voor diverse evenementen, zij hebben meegedacht tijdens de planvorming.  Momenteel werkt een mienskipsgroep uit Dokkum gedreven aan de verhaaltegels. Deze zullen verspreid over de markt te lezen zijn.

Start na de landelijke intocht en klaar in mei 2018

BAM was de beste inschrijver tijdens de aanbesteding van de herinrichting. De definitieve gunning is medio oktober. Na de landelijke intocht van Sinterklaas in Dokkum start BAM op 20 november met de aanleg van 28 nieuwe parkleerplekken aan de noordzijde van het plein. De ‘oude’ parkeerplaatsen blijven tot en met de feestdagen van 2017 grotendeels beschikbaar voor winkelend publiek. Volgend jaar wordt het bovenplein heringericht, daar blijft parkeren voor kerkelijke ceremonies mogelijk. Ook de abdijzone wordt gecreëerd, zodat de contouren van de oude abdijkerk zichtbaar worden. Er wordt tevens gewerkt aan de parkzone met de ijsfontein. Als laatste wordt ervoor gezorgd dat de Torenstraat mooi aansluit op het geheel. De Markt is klaar in mei 2018. Er wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd over de planning en uitvoering.

Mienskip in actie

Ruim een jaar was er een mienskipstraject actief waarbij een klankbordgroep van 25 personen met verschillende belangen en een achterban intensief meedacht over de plannen. Daarnaast kwamen in totaal 160 mensen langs met opmerkingen en ideeën voor de Markt tijdens de twintig open ateliersessies in de binnenstad van Dokkum. Het ontwerpteam heeft heel veel aangedragen informatie kunnen verwerken in het ontwerp. Recent, in aanloop naar het besluit voor de financiering van het plan, werd er in de vorm een petitie weerstand geuit. Dit heeft te maken met het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om het geld dat in de nabije toekomst nog niet ingezet hoeft te worden voor sportverplaatsing in Dokkum nu deels in te zetten voor de realisatie van de plannen voor de Markt.

Gemeenteraad stelt geld beschikbaar voor Markt

De raad heeft de hele situatie in overweging genomen en besloten het geld nu wel op deze wijze beschikbaar te stellen voor de Markt. Anders komt ook het 11fountainsproject in gevaar dat wordt gedragen door de Friese elf steden. De herinrichting van de Markt kost samen met de herinrichting van de parkeervoorziening De Harddraver in totaal € 2,91 miljoen.

De raad vraagt het college om zich samen met betrokken partijen maximaal in te zetten voor parkeercompensatiemaatregelen. Het verzoek hierbij is om ook een blauwe zone voor minimaal 28 plaatsen op parkeerterrein De Helling te overwegen. Zo komt er meer ruimte beschikbaar voor winkelend publiek. Er wordt  ingezet op het realiseren van een blauwe zone op parkeerterrein Achtzaligheden. Ook wordt er gekoerst op uitbreiding van het parkeerterrein in het Harddraverspark. Een uitbreiding daar met circa vijftig parkeerplaatsen wordt opgestart na een sessie met belanghebbenden dit najaar over de invulling van het Harddraverspark.