18 september 2017 - 14:27

Week van de Mobiliteit bij BAM Belgium

Week van de Mobiliteit bij BAM Belgium

Brussel, 16 september 2017 - BAM Belgium en Alphabet delen dezelfde mobiliteitsvisie en nemen enthousiast deel aan de European Mobility Week. BAM Belgium zet in om al haar medewerkers te laten proeven van duurzame mobiliteit en hoopt op deze manier zijn vloot milieuvriendelijker te maken naar de toekomst toe.

De campagne van de European Mobility Week die loopt van 16 tot 22 september 2017, heeft tot doel een duurzamer vervoersstrategie voor Europa te bewerkstelligen. BAM Belgium kiest ervoor om tijdens deze mobiliteitsweek de medewerkers in alle vestigingen te laten kennismaken met verschillende vervoersmogelijkheden om zo een nieuw en schoner mobiliteitsplan uit te zetten. Het is de gelegenheid bij uitstek om werknemers bewust te maken van de verschillende aspecten van mobiliteit.

BAM Belgium sensibiliseert zijn medewerkers omtrent alternatieve brandstof, ecologisch rijgedrag en zet zijn medewerkers aan om de wagen eens aan de kant te laten staan en te kiezen voor een alternatieve woonwerkverplaatsing. Lionel Caluwé, Fleet Manager BAM Belgium: ‘Na het uitbalanceren van het autobeleid van onze verschillende BAM vestigingen, willen we nu evolueren naar een verstandig en milieuvriendelijk mobiliteitsbeleid. We bieden verschillende alternatieven aan, zoals elektrische fietsen, elektrische en hybride wagens en proberen zo het bewustzijn bij onze medewerkers wakker te maken’, vertelt Lionel. ‘We zoeken innovatieve oplossingen om autogebruik te verminderen. Het rijden met een propere vloot impliceert automatisch een reductie van de CO2-uitstoot.’

Dit stemt volledig overeen met de visie van Alphabet. ‘Met innovatieve concepten zoals AlphaFlex, AlphaElectric en AlphaCity speelt Alphabet volledig in op de nieuwe mobiliteitstrends in de samenleving. We zijn erg blij dat BAM Belgium denkt in termen van duurzame mobiliteit en zijn trots dat we hen als hun mobility provider daarin kunnen ondersteunen.’ voegt Marc Vandenbergh, Director Sales & Marketing Alphabet, hieraan toe.