22 januari 2018 - 08:12

Samenstelling raad van bestuur

Samenstelling raad van bestuur

Bunnik, 22 januari 2018 – De raad van commissarissen van Koninklijke BAM Groep nv maakt bekend dat ir. T. (Thessa) Menssen MBA per 1 juli 2018 zal terugtreden als CFO en lid raad van bestuur van de vennootschap. Hiertoe is in goed onderling overleg besloten, omdat voor de verdere implementatie van de strategie een andere invulling van de CFO-functie gewenst is. Het proces voor het vinden van een opvolger is gestart.

Mevrouw Menssen is sinds oktober 2012 lid raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep en CFO sinds januari 2013.

De raad van commissarissen is Thessa Menssen dankbaar voor haar bijdrage aan BAM. Zij toonde grote toewijding aan BAM en zijn stakeholders. De Groep wenst haar alle succes toe voor de toekomst.

Nadere informatie: