BAM wijzigt topstructuur om focus op kernactiviteiten verder te versterken

BAM changes top structure to maximise focus on business lines

Bunnik, 6 december 2018 – Koninklijke BAM Groep nv wijzigt in het eerste kwartaal 2019 de topstructuur van de onderneming. Naast een tweehoofdige raad van bestuur – CEO ir. R.P. (Rob) van Wingerden, MBA en CFO drs. ing. L.F. (Frans) den Houter, RC – wordt een Executive Committee ingesteld.

Het Executive Committee bestaat uit de raad van bestuur, twee nieuw te benoemen Chief Operating Officers (een voor de business line Bouw en Vastgoed en een voor de business line Infra), een nieuw te benoemen Chief Business Excellence Officer, alsmede de Chief HR Officer S.J.J. (Sven) Van de Wynkele, MSc. Het Executive Committee neemt (onder eindverantwoordelijkheid van de raad van bestuur) besluiten over strategische kwesties en stelt Groepsbreed beleid vast op basis van inbreng vanuit de werkmaatschappijen en de stafafdelingen.

De selectieprocedure voor de nieuw te benoemen functionarissen is gaande, waarbij zowel interne als externe kandidaten in aanmerking komen.

In het kader van deze wijziging heeft ing. E.J. (Erik) Bax, MBA besloten per 1 maart 2019 terug te treden als COO en lid raad van bestuur van de vennootschap. Nadat de heer Bax had aangekondigd dat hij zich wilde richten op andere activiteiten, is hij dit jaar door de algemene vergadering voor een jaar herbenoemd om de continuïteit te waarborgen mede in het licht van de destijds vacante CFO-functie.

Harrie Noy, voorzitter van de raad van commissarissen: ‘Na rijp beraad is besloten de topstructuur van BAM te veranderen om deze meer in lijn te brengen met de prioriteiten, zoals opgenomen in de strategie ‘Building the present, creating the future’. Wij zijn Erik Bax dank verschuldigd voor de bijdrage die hij de afgelopen vijf jaar heeft geleverd aan de ontwikkeling van BAM en wensen hem alle succes bij zijn nieuwe activiteiten.’

Rob van Wingerden, CEO: ‘Onze strategie is helder, maar de uitvoering vereist versterking. Met de benoeming van een COO voor elk van onze twee business lines creëren wij meer focus op onze strategische en operationele prioriteiten. De nieuw te benoemen Chief Business Excellence Officer wordt verantwoordelijk voor verdere verbetering van de tenderprocedures, het realiseren van inkoopsynergie, versnelling van digital construction en verbetering van de aanpak van vooral grotere projecten. Door het samenbrengen van executives met ieder een duidelijke verantwoordelijkheid in een Executive Committee zijn we beter in staat om in lijn met onze One BAM-filosofie onze schaalvoordelen te benutten. Dat leidt tot meer synergie, efficiënter werken, snellere innovaties en betere projectbeheersing met als doel voorspelbare resultaten in lijn met onze financiële targets.’

Nadere informatie: