21 februari 2018 - 07:04

Samenstelling raad van bestuur

Composition Executive Board

Bunnik, 21 februari 2018 – De raad van commissarissen van Koninklijke BAM Groep nv heeft besloten ing. E.J. (Erik) Bax, MBA (60) tijdens de jaarlijkse algemene vergadering op 18 april 2018 voor te dragen voor herbenoeming als lid van de raad van bestuur. Deze herbenoeming zal zijn voor de periode van een jaar.

De heer Bax heeft de raad van commissarissen geïnformeerd dat hij andere carrièremogelijkheden wil verkennen, en dat hij daarom niet in aanmerking wil komen voor herbenoeming als lid van de raad van bestuur voor vier jaar. Herbenoeming voor een jaar waarborgt de continuïteit en de zorgvuldige overdracht van verantwoordelijkheden, ook gezien het eerder aangekondigde terugtreden van ir. T. (Thessa) Menssen, MBA uit de raad van bestuur per 1 juli 2018. De raad van commissarissen stelt het commitment van de heer Bax aan BAM bijzonder op prijs.

Nadere informatie: