Gemeente Gorinchem gaat voor aardgasvrije nieuwbouw

20 maart 2018 14:53 - BAM Energy Systems bv
Gemeente Gorinchem gaat voor aardgasvrije nieuwbouw

(Persbericht gemeente Gorinchem:) 19 maart 2018 - Afgelopen week ondertekenden netbeheerder Stedin en 31 gemeenten uit Zuid-Holland, waaronder Gorinchem, het Convenant Aardgasvrije Nieuwbouw. Met deze ondertekening werken provincie, gemeenten en de netbeheerder samen om projectontwikkelaars en hun opdrachtgevers ervan te overtuigen om bij lopende en nieuwe bouwprojecten te kiezen voor een duurzaam alternatief in plaats van aardgas voor de energievoorziening. Aardgas is een fossiele brandstof en bij de verbranding ervan komt veel schadelijke CO2 vrij. De gebouwde omgeving is voor 40% verantwoordelijk voor de totale CO2-uitstoot in Nederland.

Duidelijk signaal

Recent schrapte de Tweede Kamer de aansluitplicht op het aardgasnet voor nieuwbouwwoningen. Het duurt nog maanden voordat deze wetswijziging in werking treedt. Gemeente Gorinchem wil hier niet op wachten. Wethouder Rijsdijk ondertekende daarom het convenant: “De afgelopen vier jaar heeft dit college ingezet op verduurzaming van de stad. Op langere termijn past aardgas niet meer in Gorinchem. Met dit convenant geven we een duidelijk signaal af.” Gemeente Gorinchem kiest nu al voor duurzame alternatieven bij de ontwikkeling van de wijken Mollenburg en Hoog Dalem. Het convenant sluit dan ook aan bij de gemeentelijke duurzaamheidsambities.

Mollenburg

Zo besloot het college van burgemeester en wethouders onlangs 56 gasvrije woningen te laten ontwikkelen in de wijk Mollenburg in Gorinchem. Dit is fase 3 en 4 van het grootschalige bouwproject. Daarnaast legde het college het verzoek bij OCM neer om de bouw van fase 3 en 4 te versnellen van het derde kwartaal in 2019 naar het vierde kwartaal in 2018. Dit om de vraag naar beschikbare woningen in Mollenburg tegemoet te komen. De bouw van de woningen uit fase 1 van Mollenburg vordert gestaag. OCM startte in november 2017 met de verkoop van de woningen in fase 2. Kopers in deze fase kunnen zelf kiezen voor een aardgasvrije woning. De start van de bouw van fase 2 is naar verwachting in april/mei 2018. Kijk voor meer informatie op www.tuinenvanmollenburg.nl

Hoog Dalem

Ook de huizen die nu te koop zijn in nieuwbouwproject Hoog Dalem worden aardgasvrij. BAM Energy Systems voorziet alle huizen van een warmtepomp en legt op ieder dak tien zonnepanelen. Die wekken meer dan voldoende energie op om de warmtepomp te laten werken. Bewoners kunnen kiezen of ze de energie inkopen via BAM Energy Systems, dan leasen ze de installatie, of dat ze het hele systeem zelf kopen. Op de lange termijn is aankoop goedkoper. Kijk voor meer informatie op www.hoogdalem.nl