25 april 2018 - 08:47

BAM draagt Frans den Houter voor als lid raad van bestuur (CFO)

Drs. ing. L. F. (Frans) den Houter, RC

Bunnik, 25 april 2018 – De raad van commissarissen van Koninklijke BAM Groep nv heeft besloten drs. ing. L. F. (Frans) den Houter, RC voor te dragen om door de algemene vergadering per 1 augustus 2018 te worden benoemd als lid van de raad van bestuur van de vennootschap in de rol van Chief Financial Officer voor een periode van circa vier jaar, eindigend op de algemene vergadering in 2022. Daartoe wordt een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen, te houden op dinsdag 26 juni 2018. De voorgenomen benoeming van de heer Den Houter houdt verband met het terugtreden van mevrouw ir. T. Menssen, MBA als Chief Financial Officer per 1 juli 2018.

Frans den Houter (43) is afkomstig van Heerema Marine Contractors (HMC), waar hij sinds 2010 heeft gewerkt, vanaf september 2012 als Chief Financial Officer. In die laatste hoedanigheid was hij niet alleen verantwoordelijk voor alle financiële disciplines, maar ook voor juridische zaken, compliance, personeelszaken en informatiemanagement.

De heer Den Houter begon zijn carrière in 2000 bij Exxon Mobil, waar hij werkte als financieel analist en controller voor de retail operating company in de Benelux. In 2005 stapte hij over naar Shell, waar hij werkte als controller bij Shell Global Real Estate, projectmanager bij Shell Energy Europe en financieel manager voor joint ventures bij Shell Upstream International. Hij trad in 2010 in dienst van HMC als Manager Finance and Control en vervulde daarna de functie Senior Vice President Finance, alvorens in 2012 te worden benoemd als CFO.

Frans den Houter is opgeleid als hydrografisch ingenieur aan de Hogeschool van Amsterdam, heeft de studie bedrijfseconomie afgerond aan de Universiteit van Amsterdam en heeft tevens een internationale masteropleiding gevolgd in Finance and Control en is Register Controller.

De voordracht van de heer Den Houter door de raad van commissarissen steunt in het bijzonder op zijn diepe kennis en ervaring in de financiële functie, zijn ervaring met ondernemingsfinanciering, met verandermanagement en met het risico- en contractmanagement van (grote) projecten. Hij heeft zijn gehele carrière internationaal geopereerd, heeft een brede oriëntatie en past naar de mening van de raad van commissarissen uitstekend in het team van de raad van bestuur. De Centrale Ondernemingsraad heeft een positief advies uitgebracht met betrekking tot de voordracht van de heer Den Houter.

Nadere informatie: