9 mei 2018 - 21:22

Bekendmaking omwisselverhouding dividend en aanpassing conversieprijs converteerbare obligaties

Bekendmaking omwisselverhouding dividend en aanpassing conversieprijs converteerbare obligaties

Bunnik, 9 mei 2018 - Onder verwijzing naar de aankondiging van 18 april 2018 met betrekking tot de betaling van het dividend van Koninklijke BAM Groep nv over het boekjaar 2017, is het aantal dividendrechten dat recht geeft op één gewoon aandeel Koninklijke BAM Groep nv (de omwisselverhouding), vastgesteld op 41,24.

Dit is gebaseerd op een koers van € 4,1237; de naar volume gewogen gemiddelde koers van alle op Euronext Amsterdam verhandelde aandelen Koninklijke BAM Groep nv, tijdens de periode van 7 mei 2018 tot en met 9 mei 2018. Dit vertegenwoordigt 1/41,24 aandeel Koninklijke BAM Groep nv met een waarde van € 0,10.

Voor 3.853.600 nieuwe gewone aandelen, die in het kader van het stockdividend zullen worden uitgegeven, zal bij Euronext Amsterdam een verzoek tot toelating tot de notering worden ingediend op grond van artikel 5:4 sub e onderdeel van de Wet op het financieel toezicht.

Betaling van het contante dividend of levering van de aandelen zal op 16 mei 2018 plaatsvinden.

BAM zal het inkoopprogramma voor 3.853.600 aandelen activeren binnen de parameters die zijn vastgelegd in de machtiging, die is verleend door de jaarlijkse algemene vergadering van 18 april 2018, om het verwateringseffect van de uitgifte van stockdividend te neutraliseren. Dit programma zal worden uitgevoerd door een onafhankelijke broker, in overeenstemming met de regelgeving met betrekking tot inkoop van eigen aandelen.
Het inkoopprogramma voor aandelen begint op 22 mei 2018. BAM zal de markt overeenkomstig de regelgeving die hierop van toepassing is, volledig op de hoogte houden van de voortgang van het programma.

Als gevolg van het dividend is de conversieprijs die geldt voor de Koninklijke BAM Groep nv € 125 miljoen 3,50% achtergestelde converteerbare obligaties met vervaldatum in 2021 aangepast van € 5,1291 naar € 4,9997, met ingangsdatum 9 mei 2018.

Paying agent: ABN AMRO Bank N.V., Corporate Broking, telefoon (020) 344 20 00, fax (020) 628 84  81, e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com.

Nadere informatie: