Stormmuur Blankenberge officieel ingehuldigd

4 juli 2018 15:00 - BAM Contractors nv
Stormmuur Blankenberge officieel ingehuldigd

Brussel, 3 juli 2018 - BAM Contractors voerde als algemene aannemer de werken rond de haven van Blankenberge uit. Deze werken passen in het masterplan kustveiligheid. De haven van Blankenberge is één van de zwakke schakels aan de Belgische kust. In september 2016 startte de bouw van deze architecturale stormmuren samen met de heraanleg van de omgeving en de wegenis rond de haven.

De stormmuur is één van de overstromingsmaatregelen, die is berekend op een storm, die eens in de duizend jaar voorkomt. Van deze stormmuur bevindt zich twintig procent bovengronds, de overige tachtig procent zit ondergronds. Het is dat ondergrondse gedeelte, dat technisch het uitdagendste is. Er is circa 8.700 m² aan damplanken in de bestaande dijk getrild, waarvan de langste tot 18 meter lang waren. Deze damplanken zijn op hun beurt verankerd met totaal circa 2,2 kilometer ankers met een corrosiebescherming tegen het zeewater.

BAM Contractors heeft als één van de grootste bouwondernemingen van België de knowhow in huis om deze complexe technieken op een vlotte, kwalitatief hoogwaardige wijze uit te voeren. Hierbij wordt erop gelet dat de werken steeds vlot blijven doorgaan en dat de hinder voor de omgeving beperkt blijft. Ook bij de bouw van het bovengrondse gedeelte is er expliciet voor een type bekisting gekozen, waarmee een hoog rendement kon worden behaald en een kwalitatief hoogwaardig aanzicht verzekerd was.

Succes van een bouwproject? Goede samenwerking!

De samenwerking met de stad Blankenberge en het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust verliep vlot. Bij het overleg werd de lean-methode toegepast. Het doel van lean is: ‘Hoe kunnen we samen met alle partners (klant en onderaannemers) ons doel bereiken?’ Thomas Desmarez, projectleider BAM Contractors: ‘Om de bouw van een project vlot te laten verlopen is communicatie (vlotte informatiedoorstroming) tussen de verschillende partners van groot belang. Door lean toe te passen is de stand van zaken duidelijk en zit iedereen op dezelfde golflengte. Dat bepaalt mee het succes van zo’n projecten.’

Ook planning was één van de cruciale factoren in dit project. Blankenberge is een toeristische badstad, waardoor de werken buiten het zomerseizoen moesten gebeuren. Van 2016 tot 2018 werd telkens van september tot mei gebouwd. In september 2018 zal de groenaanleg nog gebeuren.

Het eerste jaar werd in bebouwde omgeving gebouwd. Daar is een goed contact met de buurtbewoners heel belangrijk. Hierbij was een vlotte samenwerking met de gemeente een cruciale schakel. Zij informeerden regelmatig over de stand van zaken van het bouwproject. Thomas Desmarez: ‘Tijdens de bouw kwamen de buurtbewoners geregeld langs. Het is tof om te zien hoe betrokken ze bij dit project waren. Als ze dan nu komen zeggen dat het resultaat echt mooi is, ja … dan geeft ons dat enorm veel voldoening.’

Visitekaartje

Het resultaat mag er zijn. De aandacht ging zowel naar de technische als naar de esthetische kant van de jachthaven. Er werd gekozen voor een hoogstaande detailafwerking: tegels, zitbanken, dekstenen, … Ook de gebruikte materialen zijn van een hoogstaande kwaliteit. De totale “look” moest juist zitten.

De jachthaven is een mooi visitekaartje voor de stad Blankenberge. Het is nu een veiligere, stijlvollere én groenere haven.

Nadere informatie: Katleen Herroelen, PR & Communication Manager, 0473/80.80.96, katleen.herroelen@bamcontractors.be

BAM Contractors is één van de grootste aannemers (klasse 8) in België. Als dochtermaatschappij van BAM Belgium, maakt BAM Contractors deel uit van Koninklijke BAM Groep. De 560 BAM-medewerkers realiseren wegen- en spoorwerken, kunstwerken (bruggen, tunnels …), industriële en waterbouwkundige projecten én gebouwen. Ze worden gedreven door kwaliteit, veiligheid, vakkennis en service. ‘Together we create space’, daar staat BAM Contractors voor.