23 augustus 2018 - 06:57

BAM rapporteert voor eerste halfjaar 2018 gecorrigeerd resultaat vóór belastingen van € 57,8 miljoen en herbevestigt winstverwachting voor gehele jaar

BAM rapporteert voor eerste halfjaar 2018 gecorrigeerd resultaat vóór belastingen van € 57,8 miljoen en herbevestigt winstverwachting voor gehele jaar
  • Bouw en Vastgoed: woningbouwontwikkeling in Nederland stuwt margeverbetering
  • Infra: kostenoverschrijding IJmuiden grotendeels gecompenseerd door verbeterde resultaten buiten Nederland
  • Pps: solide resultaat van portefeuille, ondersteund door overdracht project aan PGGM-joint venture
  • Orderportefeuille: stabiel en ontwikkelt zich in lijn met markten
  • Hogere kasuitstroom in halfjaar 2018; handelswerkkapitaal efficiency afgenomen van -11,1% tot -10%
  • Toepassing IFRS 15-wijziging verslaglegging: openingsbalans en resultaat 2017 herzien

Klik hier voor het hele persbericht.