Langdurige samenwerking tussen Nederlandse bouwbedrijven en Schiphol

Langdurige samenwerking tussen Nederlandse bouwbedrijven en Schiphol

(Persbericht Royal Schiphol Group:) Schiphol, donderdag 30 augustus 2018 - Nederlandse bouwbedrijven kunnen in maximaal negen jaar opdrachten op Schiphol uitvoeren met over deze periode een totaal geraamde waarde van 2,5 tot 3,5 miljard euro. De kern van de opdrachten is het onderhouden van en investeren in bestaande  infrastructuur op de luchthaven. De bedrijven waarmee Schiphol de finaliserende fase van de aanbesteding ingaat, zijn BAM, Heijmans en VolkerWessels.

Schiphol verdeelde de opdrachten in zes percelen, waarbij de luchthaven via een Europese aanbesteding voor vijf percelen voorkeurskandidaten selecteerde.

  • Perceel Vliegtuigopstelplaatsen - Combinatie KWS Infra BV-VolkerRail Nederland BV (beide VolkerWessels-ondernemingen)
  • Perceel Landzijdige infrastructuur - BAM Infra bv
  • Perceel Ondergrondse Infrastructuur - BAM Infra bv
  • Perceel Terminal 1 & 2 - Heijmans Utiliteit BV
  • Perceel Terminal 3 & Schiphol Plaza - BAM Bouw en Techniek bv
  • Perceel Start- en landingsterreinen - Nog niet bekend vanwege een lopende bezwaarprocedure.

Main contracts 2019

Onder de noemer ‘Main contracts 2019’ startte Schiphol een Europese aanbesteding om voor de zes percelen een vaste partner te selecteren voor bouw, verbouw en onderhoud van de infrastructuur. Het strategisch partnership wordt voor maximaal negen jaar afgesloten.

Voor Schiphol was de bijdrage aan de ambitie om ‘Europe’s Preferred Airport’ te zijn doorslaggevend bij het beoordelen van de inschrijvingen. Daarom lag in de aanbesteding de nadruk op kostenoptimalisatie, verbeteren van de bedrijfsvoering, verduurzaming en het toepassen van (digitale) innovaties. De bouwbedrijven worden prestatiegericht beloond en de prestaties bepalen uiteindelijk ook het aandeel in de realisatie van de projectenportolio.

Concretiseringsfase

Met de geselecteerde bedrijven gaat Schiphol nu de concretiseringsfase in. Dat betekent dat de bouwbedrijven de komende maanden hun aangeboden plannen en prestaties uitwerken en afstemmen met Schiphol. Als de definitieve uitwerking nog steeds past binnen de uitvraag  en  de operatie van Schiphol, dan gaan de partijen over tot het daadwerkelijk sluiten van de overeenkomsten. Naar verwachting is dat eind 2018, waarna in april 2019 de uitvoering start.