Schiphol en Nederlandse bouwbedrijven gaan strategische samenwerking aan

BAM commissioned two electric Renault commercial vehicles at Schiphol, including the first electric Renault Master ZE with solar panels in the Netherlands. BAM Infra Energie & Water uses the electric vehicles for its works for lot 4.

Schiphol, 29 januari 2019 – Schiphol heeft langlopende contracten met BAM, Heijmans en VolkerWessels afgesloten. De bouwbedrijven kunnen in maximaal negen jaar opdrachten op Schiphol uitvoeren met over deze periode een totaal geraamde waarde van 2,5 tot 3,5 miljard euro. De kern van de opdrachten is het onderhouden van en investeren in bestaande infrastructuur op de luchthaven.

BAM, Heijmans en VolkerWessels waren sinds augustus 2018 na een Europese aanbesteding voorkeurskandidaat voor verschillende onderdelen van de aanbesteding:

  • Perceel 1: Start- en landingsterreinen - Heijmans Infra BV
  • Perceel 2: Vliegtuigopstelplaatsen - Combinatie KWS Infra BV-VolkerRail Nederland BV (beide VolkerWessels-ondernemingen)
  • Perceel 3: Landzijdige infrastructuur - BAM Infra bv
  • Perceel 4: Ondergrondse Infrastructuur - BAM Infra bv
  • Perceel 5a: Terminal 1 & 2 - Heijmans Utiliteit BV
  • Perceel 5b: Terminal 3 & Schiphol Plaza - BAM Bouw en Techniek bv

Afgelopen maanden zijn de plannen uitgewerkt en afgestemd met Schiphol. Daarmee is de concretiseringsfase van de aanbesteding afgerond en zijn alle partijen overgegaan tot ondertekening van de overeenkomsten. De uitvoering van de contracten start op 1 april 2019.

BAM verantwoordelijk voor percelen 3, 4 en 5b

BAM sluit per perceel met Schiphol een prestatiecontract van drie jaar met de intentie om ook de twee opvolgende drie jaar durende termijnen onder de overeenkomst te verlenen. Hiernaast wordt het merendeel van alle bouwprojecten die Schiphol binnen de gewonnen percelen initieert, met BAM gerealiseerd. De indicatieve jaaromzet voor BAM bedraagt circa € 100 miljoen. Uitgaande van de contractduur van negen jaar zou de totale omzet voor BAM kunnen uitkomen op circa € 900 miljoen.

In perceel 3 (Landzijdige infrastructuur) is BAM Infra Asset Management in samenwerking met BAM Infra Regio Noordwest verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en nieuwbouw van alle wegen, bruggen en viaducten, parkeerterreinen en bijbehorende infrastructuur. ‘Ons project omvat een miljoen vierkante meter asfaltverharding, meer dan 4.500 borden en 30.000 m2 markering, 230 ha beplanting en circa 8.000 kolken en putten’, aldus asset manager Jan Willem Breemhaar.

BAM Infra Energie & Water draagt in perceel 4 zorg voor de optimale conditie en beschikbaarheid van de ondergrondse infrastructuur op Schiphol. Dit betreft onder meer hoog- en laagspanningskabels, verkeersregelinstallaties (VRI), water- en gasleidingen en de-icing installaties. Bas Prins, bedrijfsleider Schiphol bij BAM Infra Energie & Water: ‘Binnen dit nieuwe best-valuecontract kunnen wij onze aanwezigheid op Schiphol voortzetten. De afgelopen acht jaar waren wij al verantwoordelijk voor het leidingwerk. Dit betekent dat wij ook onze succesvolle samenwerking met co-maker Révé voortzetten voor alle werkzaamheden aan de gemalen.

BAM Bouw en Techniek verzorgt per 1 april het integrale beheer en onderhoud voor onder meer Terminal 3 en Schiphol Plaza met een omvang van circa 800.000 m2 vloeroppervlak. Tot de opdracht binnen perceel 5b behoren tevens ver- en nieuwbouwprojecten om de luchthaven duurzamer en kostenefficiënter te maken. BAM stelt Schiphol met digitale innovaties in staat om beter regie te voeren over de assets. ‘Met betrouwbare assetdata en professioneel asset management zorgen we ervoor dat Schiphol haar ambities kan realiseren’, aldus Wouter Blom, directeur BAM Bouw en Techniek Schiphol.Schiphol en BAM streven naar een samenwerking gebaseerd op een relationeel contract. Katja Severin, Manager Strategisch Partnerschap: ‘De transformatie die we samen met Schiphol willen bereiken, typeert zich door het streven naar een samenwerking, waarin we niet meer willen denken in ‘opdrachtgever-opdrachtnemer’ maar in ‘partners’. Waarin ‘win-win’ door elkaar te helpen om je doel te bereiken en samen te verbeteren en te innoveren, het nieuwe normaal is.

Europe’s preferred airport

De bouwbedrijven committeren zich aan doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, optimaal assetrendement, excellente organisatie, innovatie en digitalisering. Daarmee dragen zij bij aan Schiphols ambitie om Europe’s preferred airport te zijn.

Duurzaamheid

De bouwbedrijven stoten tijdens de werkzaamheden minder CO2 uit dan nu door bijvoorbeeld het gebruik van elektrisch materieel, ze gaan vrijkomende materialen lokaal hergebruiken en verminderen het energieverbruik in de terminals.

Optimaal assetrendement

Door slimmer onderhoud en life cycle costing worden de luchthavenprocessen optimaal ondersteund. Dat draagt bij aan zo min mogelijk vertragingen tegen concurrerende kosten.

Excellente organisatie

De langjarige overeenkomsten maken het mogelijk wederzijds te investeren in de samenwerking.

Innovatie en digitaal

Door het gebruik van digitale middelen is informatie real time beschikbaar en voert Schiphol het onderhoud uit precies wanneer dit nodig is. Ook worden de kennisnetwerken van Schiphol en de bouwbedrijven samen ingezet om innovatie te bevorderen. Dat zorgt voor nog betere dienstverlening aan luchtvaartmaatschappijen en reizigers.

Klik hier voor het originele persbericht van Schiphol Group.

Nadere informatie: