BAM ondertekent vernieuwd Bouw en Hout Convenant 2019-2022

Logo Bouw & Hout Convenant

Bunnik, 1 november 2019 - Met de ondertekening van het herziene Bouw en Hout Convenant door de directievoorzitters van BAM Bouw en Vastgoed Nederland en BAM Infra Nederland laat BAM zien een voortrekkersrol te willen blijven spelen op het gebied van de toepassing van hout uit duurzaam beheerde bossen. Duurzaam bosbeheer is een belangrijk middel om de aarde leefbaar te houden.

Het Bouw en Hout Convenant is een initiatief van FSC Nederland en vervangt het oude convenant uit 2012. Waar in het oude convenant nog de nadruk lag op het verhogen van het percentage duurzaam ingekocht hout, is in het nieuwe convenant de uitdaging toegevoegd om het houtvolume in projecten te vergroten door daar waar dat passend is traditionele materialen te vervangen door hout. In 2018 bedroeg het percentage gecertificeerd duurzaam ingekocht hout voor BAM’s Nederlandse werkmaatschappijen in Nederland 99,4% op een totaal inkoopvolume van 19.800 m3.

De bouwsector gebruikt veel hout en BAM wil dan ook verantwoordelijkheid dragen in de transitie naar een circulaire (biobased) economie.

Nadere informatie: Peter Gijsen, duurzaam-houtcoördinator BAM Bouw en Vastgoed Nederland, peter.gijsen@bam.com.