mboRijnland sluit beheer- en onderhoudsovereenkomst met BAM

27 november 2019 12:00
mboRijnland sluit beheer- en onderhoudsovereenkomst met BAM

Leiden, 27 november 2019 - BAM Bouw en Techniek – Regio Zuidwest gaat in opdracht van mboRijnland het beheer en onderhoud uitvoeren aan de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties van meerdere gebouwen op alle zes de locaties van de onderwijsinstelling. De gebouwen, totaal circa 94.000 m2 BVO, bieden ruimte aan circa 18.000 studenten en circa 1.700 medewerkers. Binnen drie jaar willen beide organisaties het energiegebruik in de gebouwen met tien procent verminderen. Daarvoor tekenden de heer J.O. de Jong, lid van het College van Bestuur mboRijnland, en de heer M.F.R. de Jonge, directeur BAM Bouw en Techniek – Regio Zuidwest, op 22 november de overeenkomst.

BAM won de openbare aanbesteding op basis van de beste EMVI-inschrijving. Het contract gaat in per 1 januari 2020 en heeft een looptijd van zeven jaar. BAM en mboRijnland hebben aanvullende raamafspraken gemaakt voor toekomstige werkzaamheden, verbouwingen, renovaties en verduurzaming voor de locaties Alphen aan den Rijn, Gouda, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Woerden en Zoetermeer.

Energie besparen en comfort verbeteren

BAM en mboRijnland hebben afgesproken dat ze het energiegebruik in de gebouwen binnen drie jaar met tien procent willen verminderen. Dat past bij het duurzaamheidsstreven van beide organisaties. BAM realiseert deze energiereductie met behulp van BAM Building Analytics en het verkregen inzicht in de prestaties van de gebouwen. Voorspellend onderhoud en innovatie gaan hierbij hand in hand. BAM kan het energieverbruik verminderen, verspilling voorkomen en het comfort verbeteren door beschikbare data te analyseren en met behulp van verschillende algoritmes de gebouwen op een voorspellende wijze te onderhouden. Zo worden de panden van mboRijnland duurzaam en toekomstbestendig.

Rijnlandse samenwerking

mboRijnland en BAM creëren tijdens de uitvoering van dit contract ontwikkelingsmogelijkheden voor de studenten. De onderwijsinstelling betrekt studenten bij de innovaties en verbeteringen en biedt hen de kans om optimalisaties aan te dragen. BAM ondersteunt dit en begeleidt stages en opdrachten om studenten te laten groeien tot echte vakmensen.

Over mboRijnland

mboRijnland is een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs, contractonderwijs en voorgezet algemeen volwassenenonderwijs (Vavo). We bieden middelbaar beroepsonderwijs aan in de domeingerichte MBO Colleges Dienstverlening, Economie, Start-Up, Gezondheidszorg, Welzijn en Techniek & ICT. Ook bieden we Middelbaar laboratoriumonderwijs aan in samenwerking met Hogeschool Leiden. Daarnaast bieden we de vmbo-t, havo en vwo aan in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (Vavo). Bovendien verzorgen we cursussen, trainingen en opleidingen voor en met bedrijven en maatschappelijke instellingen. www.mborijnland.nl

Over BAM Bouw en Techniek

BAM Bouw en Techniek kent de wereld van haar klant en de wens van de gebruiker. Integraal denken en doen begint bij ons. Professioneel en met maximale focus op de wereld van de gebruikers van onze gebouwen. We realiseren huisvestingsoplossingen die flexibel zijn in functie, ruimte en gebruik. Zodoende zijn het gebouw én de installaties klaar voor de veranderende functie en technologie van de toekomst. Opdrachtgevers vragen ons niet alleen een gebouw of installatie op te leveren, maar willen dat wij het hele proces verzorgen. Als onderdeel van Koninklijke BAM Groep bieden wij een totaalaanbod, van planvorming en bouw tot langdurige exploitatie en onderhoud: we zijn een partner voor de volledige levenscyclus van een gebouw. www.bambouwentechniek.nl

Nadere informatie: