Samenstelling raad van commissarissen

Samenstelling raad van commissarissen

Bunnik, 17 december 2019 – De raad van commissarissen van Koninklijke BAM Groep nv deelt mee dat de heer R. Provoost vanwege persoonlijke omstandigheden terugtreedt als commissaris van de vennootschap. De heer Provoost maakte sinds 6 november 2019 deel uit van de raad.

De raad van commissarissen betreurt het dat de heer Provoost zich vanwege persoonlijke omstandigheden genoodzaakt ziet terug te treden en is gestart met het zoeken naar kandidaten om de vacature, die door het terugtreden van de heer Provoost is ontstaan, te vervullen.

Nadere informatie: