Verbouwing gemeentehuis start februari 2020

Verbouwing gemeentehuis start februari 2020

(Persbericht gemeente Katwijk:) Katwijk, 4 december 2019 - Woensdag 4 december ondertekenden wethouder R. Nagtegaal namens gemeente Katwijk en regiodirecteur M.F.R. de Jonge namens BAM Bouw en Techniek de realisatieovereenkomst voor de verbouwing van het gemeentehuis. BAM start de verbouwing in februari 2020 met geringe bouwkundige werkzaamheden in het monumentale deel van het gebouw.

Het samenbrengen van de gemeentelijke diensten onder één dak zorgt naast de gewenste kwaliteit voor inwoners ook voor een structurele bezuiniging op de totale huisvestingskosten van de gemeente van circa € 400.000,- per jaar.

De eerste bouwwerkzaamheden bestaan uit het tijdelijk verplaatsen van de klantenbalies naar de receptie in de centrale hal en de alternatieve publieksentree aan de Willem de Zwijgerlaan. Tijdens deze aanpassingen blijven de huidige balies voor bezoekers zolang toegankelijk. Met de overige werkzaamheden in het gebouw start de aannemer naar verwachting op 30 maart 2020.

De gemeente Katwijk en BAM hebben binnen een bouwteam gezocht naar bezuinigingen en optimalisaties op het gebied van bouwkunde, installaties en bouwstromen (minder faseringen). De uitkomst van dit proces is dat de gemeente en BAM er in geslaagd zijn om binnen de gestelde kaders te blijven die in februari van dit jaar door de gemeenteraad zijn gesteld.