WoonGoed 2-Duizend en BAM Wonen tekenen vijfjarige overeenkomst voor gezamenlijke nieuwbouw

19 december 2019 15:34 - BAM Wonen bv
WoonGoed 2-Duizend en BAM Wonen tekenen vijfjarige overeenkomst voor gezamenlijke nieuwbouw

Reuver, 19 december 2019 – WoonGoed 2-Duizend en BAM Wonen hebben de handtekening gezet onder een vijfjarige overeenkomst, waarin de partijen afspreken alle nieuwbouw tussen 2020 en 2025 samen te realiseren. Hun focus ligt op 300 nieuwbouwwoningen in Beesel en Echt tussen 2020 en 2025. Hiermee leveren zij een bijdrage aan de grote woningbehoefte van starters, senioren en mensen met lagere inkomens. Door te kiezen voor een langdurige samenwerking kunnen beide partijen beter inspelen op de ontwikkelingen in de markt.

De woningmarkt is volop in beweging. Thema’s als duurzaamheid, beschikbaarheid van woningen en langer thuis wonen zijn van grote invloed op de woonbehoefte van de toekomst. Dat vraagt een meer klantgerichte opstelling van de bouwers en dat was reden voor WoonGoed 2-Duizend om te kiezen voor BAM Wonen om de handen ineen te slaan.

Beesel en Echt-Susteren

Samen werd daarom de handtekening gezet onder een vijfjarige overeenkomst, waarin de partijen afspreken alle nieuwbouw tussen 2020 en 2025 samen te realiseren. Dit zal voornamelijk in gemeente Beesel en Echt-Susteren zijn. WoonGoed 2-Duizend en BAM Wonen kunnen door hun verbinding beter meebewegen met de ontwikkelingen van de markt. Werken met een team, denken als een bedrijf en als één organisatie. Hiermee creëren ze ook meer draagkracht en ruimte voor het inzetten van nieuwe technologie, pilots en experimenten.

Het echte samenwerken

‘Het “echte samenwerken” waarin we integraal en budgetgestuurd ontwikkelen en ontwerpen vanuit de referentie, zorgt ervoor dat we goed in kunnen spelen op de marktomstandigheden. Door niet opnieuw het wiel uit te vinden maar alle kennis en ervaring vanuit de bestaande woningconcepten en eerder gerealiseerde plannen als vertrekpunt te gebruiken bij nieuwe ontwikkelingen, kunnen we makkelijker inzetten op duurzaam, betaalbaar en comfortabel wonen’, aldus Frans Fonteijn, directeur Zuid bij BAM Wonen.

Bouwen naar behoefte

Manager Vastgoed Mark Schreurs van WoonGoed 2-Duizend: ‘Meer dan ooit luisteren we naar de vraag van onze klant. Dat is ook het uitgangspunt bij nieuwbouw; wij willen bouwen naar de behoefte van onze klanten. Daarom betrekken we starters, senioren en zorgpartijen actief bij het maken van nieuwbouwplannen. Als woningcorporatie en ontwikkelende bouwer moet je elkaar goed hierin kunnen vinden. Alleen zo kun je de wensen van de doelgroep vertalen naar de bouw van passende woningen’.

Over WoonGoed 2-Duizend

WoonGoed 2-Duizend is een sociale huisvester die een thuis biedt aan mensen in Midden- en Noord-Limburg. We hebben een positieve invloed op het wonen en de leefbaarheid voor de lokale gemeenschappen en zijn verbonden met de mensen die daar deel van uitmaken.

Over BAM Wonen

Iedereen profiteert van premium wonen. Met innovatieve, duurzame en onderscheidende producten en diensten zetten we de toon in de wereld van wonen. Dankzij onze kennis, schaal en integrale aanpak maken we aangenaam wonen toegankelijk voor iedereen.

Nadere informatie: