25 februari 2019 - 08:03

N274 en nieuwe fietsbrug feestelijk geopend

N274 en nieuwe fietsbrug feestelijk geopend

(Persbericht Provincie Limburg:) Maastricht, 20 februari 2019 - Op woensdag 20 februari heeft gedeputeerde Eric Geurts (Mobiliteit) de vernieuwde N274 in Beekdaelen officieel geopend en de fietsbrug in gebruik genomen. Samen met leerlingen van Basisschool Schinveld fietste hij als eerste over de nieuwe fietsbrug. Vertegenwoordigers van de gemeente Beekdaelen, IBA Parkstad en aannemer BAM Infra sloten hierbij aan.

Snelle doorstroming van verkeer

Dankzij de reconstructie van de N274 is de doorstroming van het verkeer verbeterd. Voortaan vinden verkeersdeelnemers via 2 turborotondes gemakkelijk en snel hun weg. Aannemer BAM Infra voerde de werkzaamheden aan de N274 uit, in opdracht van de Provincie Limburg. De bouw duurde van maart 2018 tot februari 2019. De turborotonde ter hoogte van de Schinvelderhoeve en benzinestation Esso is sinds half september in gebruik. De turborotonde N274-Jabeekerstraat sinds eind november. Gedeputeerde Eric Geurts: ‘Goed bereikbare steden en dorpen zijn aantrekkelijk voor bewoners én bezoekers. De reconstructie aan de N274 verbetert de leefbaarheid en toegankelijkheid van deze regio. Het ontwerp van de brug en bijbehorend kunstwerk heeft de allure van een landmark dat bijdraagt aan het bevorderen van toerisme, recreatie én het gebruik van de fiets. Welkom bij de Poort van Parkstad.’

Nieuwe fietsbrug

Ook de nieuwe fietsbrug ter hoogte van de turborotonde N274-Jabeekerstraat is geopend. In opdracht van de Provincie Limburg heeft beeldend kunstenaar Marijke de Goey in samenwerking met IPV Delft de fietsbrug ontworpen, de uitvoering lag in handen van BAM. De Goey zorgde samen met Arjan Habraken en Buijk Constructies voor de realisatie van een kunstwerk van drie onderdelen, die ter hoogte van de beide landhoofden en in het midden en het hoogste deel van de fietsbrug staan. Ze maakte gebruik van een stapeling van kubussen. De Goey heeft haar inspiratie gehaald uit De Kleine Prins (van Antoine St. Exuperie, 1943) die verwonderd de wereld over gaat. Haar kunstwerk vormt zo een 'poort' vanuit het noorden van Parkstad. De fietsbrug is een project van IBA Parkstad. ‘De fietsbrug markeert dat je een bijzonder gebied binnenrijdt. Door het aantrekken van Marijke de Goey ontstaat hier een bijzondere en excellente kwaliteit’, aldus Kelly Regterschot, algemeen directeur IBA Parkstad.

Tunnel voor dieren en wandelaars

Dieren kunnen veilig naar de andere kant van de N274 via de nieuwe ecopassage voor de Merkelbekerbeek. Doordat de ecopassage is gecombineerd met een fietstunnel, kunnen ook voetgangers en fietsers, met de fiets aan de hand, veilig aan de overkant komen. De reconstructie van de N274 was een provinciaal project waarbij de gemeente Beekdaelen (voorheen gemeente Onderbanken) nauw betrokken was. De gemeente Beekdaelen heeft gezorgd voor een wand met ledverlichting in de fietstunnel. Dit zachte licht vergroot de veiligheid van de wandelaars. Burgemeester Verkerk is trots op het eindresultaat: ‘Het zijn dit soort details die dit hele project naar een hoger niveau tillen. Een mooi visitekaartje voor Beekdaelen.’

Geluidsschermen

Langs de N274 zijn geluidsschermen geplaatst. Deze verminderen de geluidshinder van het verkeer op de N274 voor veel bewoners in Schinveld. Dat geldt vooral voor bewoners in De Leuper en Merkelbeekerstraat. Voor deze oplossing is gekozen in overleg met de buurtbewoners.