BAM-medewerkers planten bomen voor bos Hollandse Hout in Lelystad

BAM-medewerkers planten bomen voor bos Hollandse Hout in Lelystad

Bunnik, 13 maart 2019 – Circa honderd BAM-medewerkers en hun gezinsleden hebben vandaag – in het kader van de Nationale Boomfeestdag – bomen geplant in Hollandse Hout bij Lelystad. De bomen maken deel uit van 150.000 bomen die BAM dit jaar plant in het kader van het 150-jarig bestaan van de Groep. Het betreft inheemse boomsoorten, zoals beuk, eik, els, kers, walnoot, kastanje, berk, wilg en populier.

Jeroen Kingma, directeur Health, Safety and Environment bij BAM Bouw en Vastgoed Nederland bv, is een van de BAM-medewerkers die vandaag in actie komt: ‘Op deze manier dragen wij bij aan de feestvreugde van de verjaardag van BAM en helpen wij een klein beetje mee om CO2 te reduceren. Ik zie het als een mooi cadeau voor onze omgeving en voor mij is het een extra reden om trots te zijn voor BAM te werken.’

Hollandse Hout is een bijzonder natuurgebied tussen Lelystad en de Oostvaardersplassen in Flevoland. Een deel van het gebied, een langgerekt stuk landbouwgrond van 79 hectare, is niet meer in gebruik en heeft een lage natuur- en belevingswaarde. Dit terrein zal worden omgevormd tot een aantrekkelijk bos met uitkijktorens en wandelpaden. In totaal ontstaat 59 hectare nieuw bos, dat voor lange tijd duurzaam wordt beheerd door Staatsbosbeheer.

De circa 10.000 BAM-bomen beslaan een oppervlakte van tweeënhalve hectare bos. Vandaag werd afgesloten met het planten van de bosrand, de overgang van het bos naar de omliggende akkers en weiden. Deze zogenoemde huid van het bos bevat extra veel soorten die met bloemen en vruchten deze rand aantrekkelijk maken voor insecten, vogels en kleine zoogdieren. Dit draagt bij aan de biodiversiteit van het bos.

Ook Britse BAM-medewerkers staken vandaag de handen uit de mouwen bij een boomplantactie. In Heart of England Forest bij Evesham, Warwickshire, worden in totaal 3.000 bomen geplant.

BAM werkt voor het planten van de bomen samen met Trees for All. Deze organisatie plant circa 100.000 bomen op herbebossingsprojecten in Bolivia en Oeganda. Daarnaast worden 50.000 bomen geplant in de diverse Europese landen waar BAM actief is.

Nadere informatie: Arno Pronk, (030) 659 86 23, arno.pronk@bam.com.