BAM streeft halvering na van uitstoot broeikasgassen in 2030

Screenshot website sciencebasedtargets.org

Bunnik, 7 mei 2019 - Koninklijke BAM Groep nv heeft een nieuwe bedrijfsdoelstelling vastgesteld voor de reductie van de uitstoot van broeikasgassen. BAM wil de CO2-intensiteit van zijn activiteiten in 2030 met 50 procent verlagen in vergelijking met 2015. Dit doel is goedgekeurd door het Science-Based Targets-initiatief en is afgestemd op de klimaatovereenkomst van Parijs. BAM voegt zich als een van de eerste bedrijven in de bouwsector bij een groep van 204 wereldwijd opererende bedrijven met gevalideerde wetenschappelijk onderbouwde doelen.

Het Science-Based Targets initiative is een samenwerking tussen CDP, United Nations Global Compact, WRI (World Resources Institute) en het WWF (Wereld Natuur Fonds). Science-Based Targets (SBT’s) zijn bedrijfsdoelen om binnen de 2°C temperatuurstijging te blijven. Het zijn de wetenschappelijke kaders voor de overgang naar een CO2-arme economie.

BAM streeft ernaar zijn CO2-voetafdruk te verkleinen door energie-efficiënte maatregelen te treffen, bouwplaatsen vroegtijdig aan te sluiten op het energienet waardoor het gebruik van mobiele generatorsets wordt beperkt, en door het wagenpark te ‘vergroenen’. Verder zet BAM in op het uitsluitend toepassen van energie uit hernieuwbare bronnen. BAM heeft zich ook gecommitteerd om samen met partners CO2-reductie in de waardeketen te stimuleren.

Nitesh Magdani, Group Director Sustainability bij Koninklijke BAM Groep: 'Deze CO2-reductiedoelstelling voor de middellange termijn zal BAM stimuleren om te sturen op innovatieve oplossingen voor onze eigen activiteiten en voor producten en diensten die we anderen leveren. De doelstelling ondersteunt onze inspanningen om de CO2-uitstoot in onze activiteiten en onze waardeketen te verminderen, en effent de weg om onze strategische doelstelling voor een netto-positieve impact tegen 2050 te realiseren. Wij hopen dat dit ook anderen motiveert om de noodzakelijke veranderingen teweeg te brengen. Wij kunnen dit alleen door samen te werken.'

https://sciencebasedtargets.org/

Nadere informatie: Niels van Dongen, niels.van.dongen@bam.com, of Arno Pronk, arno.pronk@bam.com, (030) 659 86 23.