BAM DLP, onderdeel van BAM Infra Nederland, behaalt NEN Veilig Bewust Certificaat Veiligheidsladder trede 5

8 juli 2019 13:56 - BAM Infra bv
BAM DLP, onderdeel van BAM Infra Nederland, behaalt NEN Veilig Bewust Certificaat Veiligheidsladder trede 5

Gouda, 8 juli 2019 – BAM DLP, het bedrijfsonderdeel dat alle bodemsaneringswerkzaamheden voor BAM Infra Nederland begeleidt, heeft op 3 juli als eerste organisatie de vijfde trede van de Veiligheidsladder behaald. BAM DLP ontving vandaag in bijzijn van NEN het certificaat van Ronald Karel, directeur Kiwa Nederland B.V.

Kommer den Uil, hoofd KAM van BAM Infra Nederland en verantwoordelijk manager van BAM DLP: ‘Wij zijn bijzonder trots op het behalen van de Veiligheidsladder trede 5. Het is een prachtige erkenning voor het harde werk van ons team de afgelopen jaren. Er voor zorgen dat we als BAM compliant zijn op het gebied van veiligheid en milieu bij bodemactiviteiten is al sinds de oprichting van BAM DLP in 2014 onze kerntaak. Veiligheid staat bij ons altijd op nummer 1. Het certificeringstraject heeft er toe bijgedragen dat we breder kijken dan alleen naar verontreiniging in de bodem. We kijken ook naar zaken daar omheen, denk bijvoorbeeld aan veiligheid voor omwonenden en wegafzettingen. We willen meerwaarde bieden aan onze opdrachtgevers. Ook zijn wij actief in onze branche door het meedenken over actuele bodemsaneringsontwikkelingen en veiligheidsvraagstukken in diverse werkgroepen en commissies met ketenpartners.’

Topsport

Ronald Karel, directeur Kiwa Nederland: ‘Het behalen van dit topniveau is op zich al een prestatie, het behouden van dit olympisch niveau is misschien nog wel een grotere prestatie. Nu het eerste certificaat op trede 5 is uitgereikt, zullen alle ogen gericht zijn op BAM DLP. Je hiermee kwetsbaar opstellen toont moed en lef. Laat de branche en daarbuiten maar zien dat jullie de beste zijn en blijven.’

Jouw Veiligheid is Mijn Veiligheid

‘Iedereen moet aan het einde van de dag weer gezond naar huis’, vervolgt Kommer. ‘Dat kun je alleen bereiken door samen te werken en te leren van elkaar. En dat is precies waar onze wereldwijde veiligheidscampagne ‘Jouw Veiligheid is Mijn Veiligheid’ over gaat. Hiermee benadrukken we dat veiligheid een gedeelde verantwoordelijkheid is. Niet alleen van de circa 3.600 BAM Infra-medewerkers, maar óók van onze ketenpartners zoals zzp'ers, onderaannemers, leveranciers en opdrachtgevers.’

Veilig én sterk

Bij trede 5 van de Veiligheidsladder is veiligheid volledig geïntegreerd in alle bedrijfsprocessen en zit veiligheid ingebakken in het denken en doen van alle medewerkers; ze zijn niet anders gewend. Dit zegt ook iets over leiderschap en cultuur. Kommer: “Sinds de oprichting van BAM DLP zijn we hier dagelijks mee bezig. In de loop der jaren hebben we een cultuur ontwikkeld van continu leren en verbeteren. In theorie klinkt dit mooi, maar de praktijk is weerbarstig. Als leider is het van belang dat je een duidelijke visie hebt, zelf het goede voorbeeld geeft en hier consequent in blijft ook als het tegenzit of als mensen fouten maken. Mijn persoonlijke ervaring is dat als je dit volhoudt het vertrouwen in elkaar toeneemt en je er met je team sterker uit komt na een tegenslag.”

Intrinsieke drive

‘BAM Infra breed zijn we twee jaar geleden een Veiligheidsbeweging gestart en hebben we dialoogsessies met onze medewerkers gehouden. We wilden uitzoeken wat er concreet al goed ging. En natuurlijk waar het beter kon. In deze sessies haalden we de belangrijkste veiligheidsdilemma’s binnen BAM Infra naar boven. En we spraken vervolgens over ieders eigen rol en bijdrage in het creëren van een veilige werkomgeving. Op basis van zeven heldere uitgangspunten voor een veilige werkhouding en gedrag spreken wij elkaar nu aan om actie te ondernemen als een situatie onveilig is. En om incidenten en best practices te melden, zodat we ervan kunnen leren. Het was mooi om te zien dat de wil om veiligheid nóg beter te maken echt uit onze medewerkers zelf kwam. We zeiden tegen elkaar: als er één organisatie in de bouwsector is die in de buurt van niveau 5 komt, dan zijn wij het. Beheersing van veiligheid en milieu is onze kernactiviteit. Het behalen van trede 5 is dus ontstaan vanuit een intrinsieke drive van het DLP-team en niet vanuit een externe prikkel, we krijgen er namelijk geen gunningsvoordeel voor. Voor mij is dit het bewijs dat we op de goede weg zijn. Wil je excelleren in veiligheid dan moet dit intrinsiek verankerd zijn’, benadrukt Kommer.

Meedenken

Eddy Westdijk, CROW: ‘Het is voor CROW van groot belang dat vertegenwoordigers vanuit de branche meedenken in onze werkgroepen. BAM Infra speelt daarin een pro-actieve rol. Onder andere in de examencommissie voor de R-DLP en in het Platform Verontreinigde bodem. Gezamenlijk zijn we daarmee in staat de wetgeving toegankelijk en praktisch te maken!’

Glazen huis

Trede 5 van de Veiligheidsladder gaat er vanuit dat je je verantwoordelijkheid neemt in de keten. ‘Als BAM DLP doen we dit. Zo zijn we actief betrokken bij diverse branche-initiatieven en participeren we al jaren in de CROW-commissies die raakvlakken hebben met werken in of met verontreinigde bodem en bouwstoffen’, vertelt Kommer. Daarnaast heeft trede 5 ook principes in zich van een high performance organisatie. Kommer is zich daarvan bewust: ‘BAM DLP is in vijf jaar tijd gegroeid van 150 projecten naar 1.100 projecten per jaar. Het was voor mij een uitdaging om die groei te managen met behoud van onze performance. Ook gezien de druk op de marges in onze branche. Deze erkenning helpt ons alleen nog maar meer om de continue verbetering voor veiligheid onder de aandacht te houden. We zitten hiermee in een glazen huis. Aan ons de taak om dit te blijven waarmaken’, besluit Kommer.

Inspiratiebron

Johan van den Elzen, Voorzitter College van Belanghebbenden Veiligheidsladder: ‘BAM DLP is met haar werkwijze en het behalen van dit certificaat een inspiratiebron en een voorbeeld voor anderen. Ik feliciteer BAM DLP dan ook van harte met dit resultaat. Dat zij het gedachtegoed van de Veiligheidsladder maar mag verbreiden door het onder de aandacht te blijven brengen in haar netwerk.’

Nadere informatie: BAM Infra Nederland, Els van Rosse, woordvoerder, els.van.rosse@bam.com

Over BAM Infra Nederland

BAM Infra Nederland is een klantgedreven organisatie die met haar brede expertise en innovatieve werkwijze toegevoegde waarde biedt voor haar opdrachtgevers. Met onze integrale en op samenwerking gerichte benadering van infra-opgaven bieden we onze klanten altijd de beste oplossing. BAM staat bekend om de kwaliteit en de betrouwbaarheid van haar producten en diensten en tevens om de inzet, kennis en ervaring van haar medewerkers. Kijk voor meer informatie op www.baminfra.nl. Building the present, creating the future

Over de Veiligheidsladder

De Veiligheidsladder is een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen in bedrijven te meten. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de veiligheidscultuur. De Veiligheidsladder is bedoeld als maatregel om bedrijven en hun leveranciers te stimuleren om bewust veilig te werken. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is in een organisatie, hoe hoger de toegekende laddertrede.

Uitstekend

De Veiligheidsladder is de basis van een certificatiesysteem voor verschillende sectoren. Trede 5 van de Veiligheidsladder staat voor ‘Uitstekend’ en betekent dat veiligheid volledig geïntegreerd is in de bedrijfsprocessen. Het is een vast onderdeel bij reflectie en evaluatie binnen de eigen organisatie én met branchegenoten. Veiligheid zit ingebakken in het denken en doen van alle medewerkers; ze zijn niet anders gewend. Dit wordt zeer hoog gewaardeerd. Voor meer info zie www.veiligheidsladder.org/nl/de-veiligheidsladder/ladder-treden/.

Over BAM DLP

BAM DLP is in 2014 opgericht. DLP staat voor Deskundig Leidinggevende Projecten. Met dit team van professionals heeft BAM Infra Nederland alle relevante kennis in huis, zoals gecertificeerde MVK, HVK en arbeidshygiënisten en natuurlijk ook ervaren register DLP-ers en KVP-ers. Het team adviseert en houdt toezicht op de uitvoering van (water)bodemsaneringen en op het leveren van diensten met betrekking tot werkzaamheden in verontreinigd(e) grond(water). Sinds de oprichting in 2014 heeft zich nog nooit een ongeval voorgedaan binnen BAM DLP. Het behalen van Veiligheidsladder certificaat Trede 5 is voor BAM DLP een extra stimulans om deze performance te borgen in onze organisatie en vast te houden.

Over Kiwa

Kiwa behoort tot de wereldwijde top-20 op het gebied van testen, inspectie en certificering (TIC). Met onze services voor certificering, inspectie, tests, training en consultancy zorgen we voor vertrouwen in de producten, services, processen, (management)systemen en medewerkers van onze klanten. Dat doen we in een groot aantal marktsegmenten, van de bouw- en energiesector tot de drinkwaterindustrie, gezondheidszorg en agro, veevoer en voeding. We hebben klanten in de productie- en procesindustrie, (bedrijfs)services, openbare en private nutsbedrijven, overheden en internationale instituties. Bij Kiwa werken meer dan 4300 mensen vanuit ruim 100 kantoren verspreid over meer dan 30 landen over de hele wereld, voornamelijk in Europa, Azië en Zuid-Amerika. Vanaf de oprichting van de Veiligheidsladder in 2012 door Prorail is Kiwa actief betrokken. Door zitting te nemen in de commissie van deskundigen en andere kennisplatformen probeert Kiwa met zijn kennis en ervaring een bijdrage te leveren aan de huidige schemabeheerder NEN en de vele branches.

Dit als doel om er voor te zorgen dat de norm nog beter toepasbaar wordt om de veiligheid in alle segmenten binnen Nederland en daar buiten te verhogen.