8 juli 2019 - 07:15

BAM verlaagt vooruitzicht voor 2019; handhaaft strategische doelen voor 2020

BAM verlaagt vooruitzicht voor 2019; handhaaft strategische doelen voor 2020
  • Vooruitzicht voor geheel 2019 verlaagd: marge van het gecorrigeerde resultaat vóór belastingen rond 1 procent
  • Hogere kosten dan verwacht voor een infraproject en enkele utiliteitsbouwprojecten in Duitsland (circa € 65 miljoen) en een project van BAM International (circa € 25 miljoen)
  • Deze kosten zijn deels verhaalbaar, maar de waardering van vorderingen is momenteel niet voorzien in 2019
  • Als gevolg rapporteert BAM over het eerste halfjaar 2019 een verlies; bekendmaking halfjaarcijfers 2019 op 22 augustus 2019
  • Voortzetting goede prestaties in Verenigd Koninkrijk, Ierland, voor Pps en voor Bouw en Vastgoed in Nederland
  • BAM’s kaspositie blijft solide, in lijn met het niveau van medio 2018

Bunnik, 8 juli 2019 - Rob van Wingerden, CEO Koninklijke BAM Groep nv:

‘In een vroeg stadium van onze rapportage over het tweede kwartaal verlagen wij ons vooruitzicht voor het gehele jaar 2019 naar een gecorrigeerde resultaat vóór belastingen van rond 1 procent. Eerder verwachtten wij deze marge te verbeteren tot boven het niveau voor 2018 van 2,1 procent.

Hogere kosten dan verwacht voor een groot infraproject en enkele utiliteitsbouwprojecten in Duitsland (circa € 65 miljoen) en een project van BAM International (circa € 25 miljoen), zullen het halfjaarresultaat beïnvloeden. Dit wordt deels veroorzaakt door veranderingen in scope en projectvertragingen, waarvoor BAM geen verantwoordelijkheid draagt. BAM is in gesprek met opdrachtgevers over compensatie, wat langdurige processen kunnen zijn. De waardering van onze vorderingen is momenteel niet voorzien in 2019. Dit illustreert tevens het effect van IFRS 15, dat leidt tot vertraging bij het boeken van opbrengsten en tot een hogere volatiliteit van de resultaten.

Wij betreuren oprecht dat deze ontwikkelingen de sterke prestaties van onze overige activiteiten  overschaduwen en resulteren in een lagere winstgevendheid. We gaan door met de strikte implementatie van de geleerde lessen bij het tenderen voor nieuwe projecten, wat zal resulteren in een betere balans tussen risico en beloning. Ons recent aangestelde Executive Committee is volledig gecommitteerd aan het verbeteren van die balans en de voorspelbaarheid van onze business. Wij zijn ervan overtuigd dat de versnelling van de strategische agenda ons in staat zal stellen BAM’s doelstellingen voor 2020 te realiseren.’

Audiowebcast

De raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep nv houdt vandaag een Engelstalige conference call voor analisten om 9.00 uur CET. Deze kan worden teruggeluisterd via www.bam.com.

Financiële agenda

  • 22 augustus 2019: bekendmaking resultaten eerste halfjaar 2019
  • 7 november 2019: handelsbericht eerste negen maanden 2019
  • 21 februari 2020: publicatie jaarresultaten 2019

Nadere informatie