Partnership-convenant Goflex en BAM Bouw en Vastgoed Nederland

23 juli 2019 11:30 - BAM Bouw en Vastgoed Nederland bv
Ondertekening partnership-convenant

Bunnik, 23 juli 2019 - Opleidingsbedrijf in de techniek Goflex Young Professionals en BAM Bouw en Vastgoed Nederland gaan als partners aan de slag met een intensief ontwikkelingsprogramma voor jongeren. Dinsdag 16 juli ondertekenden BAM en Goflex een convenant voor een kwantitatief en kwalitatief hogere instroom van jonge technici in de BAM-organisatie.

Het personeel in de installatiebranche is al jaren aan het vergrijzen. De komende jaren stromen veel ervaren krachten uit. Hoogste tijd voor een inhaalslag als het gaat om instroom, talentontwikkeling en kennisoverdracht. Met name het toenemend tekort aan servicetechnici vraagt om actie.

Het programma richt zich niet alleen op verrijking en intensivering van het opleidingstraject van de medewerkers in opleiding en het verbeteren van het opleidingsklimaat op de verschillende leerwerkplekken maar ook op het een vermindering van uitval gedurende het opleidingstraject.

Over Goflex

Goflex is een opleidingsbedrijf in de techniek. In samenwerking met het ROC en opdrachtgevers leiden ze jongeren op voor een toekomstige carrière in een technische richting. Daarbij wordt extra training op het gebied van persoonlijkheidsontwikkeling, vaktechnische kennis, vaktechnische vaardigheden en veiligheid geboden vanuit zeven eigen trainingscentra. Goflex heeft als opleidingsbedrijf in de technische installatiebranche al honderden jongeren opgeleid en begeleid. Inmiddels werken en leren 45 Goflex’ers bij BAM in een leerwerktraject

Over BAM Bouw en Vastgoed Nederland

BAM Bouw en Vastgoed Nederland bundelt de activiteiten van BAM in Nederland op het gebied van utiliteitsbouw, installatietechniek, woningbouw en gebieds- en vastgoedontwikkeling. In al deze sectoren bekleedt zij een toonaangevende marktpositie via sterke landelijk opererende ondernemingen, zoals BAM Bouw en Techniek, BAM Wonen en AM. Daarnaast biedt zij haar klanten een groeiend aantal specialismen op het vlak van onder meer zorgvastgoed, energiemanagement en duurzaamheid, ontwerp en engineering, modulair ontwikkelen en bouwen, asset management, schone lucht in productieomgevingen, brandveiligheid en restauratie en monumentenbehoud.

Nadere informatie