Eerste paal Life Sciences Cluster feestelijk gevierd

19 september 2019 12:14 - BAM Bouw en Techniek bv
Eerste paal Life Sciences Cluster feestelijk gevierd

Utrecht, 18 september 2019 - Op woensdag 18 september gaven collegevoorzitter Anton Pijpers en Assistent In Opleiding (AIO) Savannah Turner van de Universiteit Utrecht het startsein voor de verbouwing van het Life Sciences Cluster. Een plek waar toponderzoek van de faculteiten Bètawetenschappen, Geowetenschappen, Diergeneeskunde en het Universitair Medisch Centrum Utrecht samenkomt. Het Life Sciences Cluster wordt eind 2020 in gebruik genomen.

Excellent duurzaamheidskeurmerk

Directeur Vastgoed & Campus, Fiona van ’t Hullenaar was zichtbaar trots: ‘Het bestaande David de Wied gebouw wordt in fases aangepast. Aan de westkant wordt een nieuw deel aangebouwd voor het hoogwaardige Elektronenmicroscopie (EM) centrum. Zowel de aansluiting op de warmte- en koudeopslag als de aanpassing van de zuurkasten in de laboratoria dragen bij aan een sterk verminderd energiegebruik.’

‘De universiteit is ambitieus op het gebied van duurzaamheid. We willen als universiteit in 2030 CO2 neutraal zijn.’

Prof. dr. Anton Pijpers -Voorzitter College van Bestuur

Internationaal toponderzoek komt hier samen

Anton Pijpers vertelt dat onderwijs en onderzoek steeds aan verandering onderhevig zijn. ‘Juist over de grenzen van disciplines heen kunnen we impact hebben. Deze vernieuwing is daar een mooi voorbeeld van. We zetten vol in op toponderzoek in de life sciences, material sciences en geo sciences. Al deze onderzoeksgebieden zullen gebruik maken van deze nieuwe innovatieve en technisch hoogwaardige faciliteit.” Isabel Arends, decaan van de faculteit Bètawetenschappen beaamde dat en blikte vooruit: “Mijn droombeeld voor 2022 is dat er op deze plek een top EM centrum staat dat internationaal toonaangevend is voor grensverleggend onderzoek en onderwijs. Een plek waar kennis kan groeien en onderzoekers uit verschillende disciplines elkaar ontmoeten en inspireren.’

Elektronenmicroscopie centrum

Voor onderzoek in de Life Sciences heeft het EM centrum apparatuur om monsters te prepareren met behoud van ultrastructuren (inclusief cryo-fixatie, vries-substitutie, en hogedruk invriezen van monsters), immunokleuring, serieel snijden en hoge resolutie elektronentomografie om de driedimensionale structuur van cellen, weefsels, en eiwitcomplexen te bestuderen. Mede door de toekenning van aantal subsidies voor nieuwe apparatuur is nieuwe huisvesting voor het EM centrum noodzakelijk. 

Kunstwerk en 1e paal

BAM-directeur Martijn van der Knaap benoemde het unieke aspect van dit project. ‘Wij bouwen een compleet nieuwe EM-faciliteit, terwijl de winkel nagenoeg open blijf. Het gaat om werkzaamheden tegen en half onder het bestaande gebouw. We brengen de installaties naar het dak en zorgen voor hoogwaardige laboratoriumfaciliteiten. Uiteindelijk kan men hier hoogwaardig trillingvrij onderzoek doen. Dit alles vraagt om een goede voorbereiding. Ja, wij zijn er klaar voor!’. Hij overhandigde het éérste deel van een kunstwerk aan Van ’t Hullenaar. Het tweede en derde deel van het cadeau volgen bij het hoogste punt, respectievelijk de opening van de nieuwe voorzieningen. Aan het einde van de bijeenkomst, zorgden Anton Pijpers en AIO Turner ervoor dat de 1e paal met een machine de grond in werd geduwd.