Samenstelling directie BAM Deutschland

Composition management BAM Deutschland

Bunnik, 5 september 2019 – Koninklijke BAM Groep nv deelt mee dat Jan Wierenga per 6 september 2019 Dr.-Ing. Markus Koch zal opvolgen als directievoorzitter van BAM Deutschland AG.

Markus Koch treedt per gelijke datum terug uit zijn positie als managing director en directievoorzitter van BAM Deutschland. De heer Koch en BAM betreuren deze ontwikkeling. Het Executive Committee dankt de heer Koch voor zijn bijdrage aan BAM Deutschland in de afgelopen jaren en wenst hem succes toe in zijn verdere loopbaan. 

Jan Wierenga was eerder directievoorzitter van BAM Civiel en Wayss & Freytag Ingenieurbau. Hij heeft ruime ervaring in de bouwsector en hij is momenteel op Groepsniveau verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van de Uniform Project Approach.

Wil de Kort zal per gelijke datum Patrick Snippe opvolgen als financieel directeur van BAM Deutschland, omdat de aanstelling van de heer Snippe in Duitsland ten einde loopt. Momenteel is Wil de Kort directeur Business Control van BAM Bouw en Vastgoed Nederland bv.

De directie van BAM Deutschland AG wordt per 6 september 2019 gevormd door Jan Wierenga (voorzitter), Dr. Albrecht Häberle en Frank Schreiber.

Nadere informatie: Arno Pronk, +31 (0)30 659 86 23.