RSS Feed Persberichten

7 mei 2019
Schermafdruk website sciencebasedtargets.org

Bunnik, 7 mei 2019 - Koninklijke BAM Groep nv heeft een nieuwe bedrijfsdoelstelling vastgesteld voor de reductie van de uitstoot van broeikasgassen. BAM wil de CO2-intensiteit van zijn activiteiten in 2030 met 50 procent verlagen in vergelijking met 2015. Dit doel is goedgekeurd door het Science-Based Targets-initiatief en is afgestemd op de klimaatovereenkomst van Parijs. BAM voegt zich als een van de eerste bedrijven in de bouwsector bij een groep van 204 wereldwijd opererende bedrijven met gevalideerde wetenschappelijk onderbouwde doelen.

7 mei 2019
Artist's impression

Utrecht, 7 mei 2019 - Ontwikkelingscombinatie Stadswerven (gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM, ontwikkelende bouwers Dura Vermeer en J.P. van Eesteren) geeft woensdag 8 mei tijdens een feestelijke bijeenkomst het startsein voor de bouw van twintig appartementen en zes kadewoningen in het project Americana op Stadswerven te Dordrecht. Wethouder Rinette Reynvaan van de gemeente Dordrecht verricht in het bijzijn van de nieuwe bewoners en andere betrokkenen de officiële handeling om de start bouw te vieren.

30 april 2019
Nieuw Stadion B.V. selecteert bouwteampartner voor nieuwe stadion

(Nieuwsbericht Nieuw Stadion B.V.:) Rotterdam, 30 april 2019 - Nieuw Stadion B.V. heeft op 30 april de combinatie De Nieuwe Ploeg (BAM/Besix) geselecteerd als bouwteampartner voor de verdere ontwikkeling van het nieuwe stadion. De Nieuwe Ploeg treedt vanaf volgende week toe tot het ontwerpteam dat bezig is met het uitwerken van het Definitief Ontwerp voor het nieuwe stadion. Dit ontwerpteam bestaat verder uit OMA (architect), Royal Haskoning DHV (constructeur/adviseur), IGG (kostprijsdeskundige) en nog een aantal andere adviesbureaus. Naar verwachting wordt de aannemingsovereenkomst voor realisatie van het stadion medio 2020 gesloten. Het is voorzien dat de bouw start in het voorjaar van 2021.

30 april 2019
Provincie vernieuwt regionale tramlijn Utrecht-Nieuwegein-IJsselstein

(Persbericht provincie Utrecht:) Utrecht, 30 april 2019 - De regionale tramlijn Utrecht-Nieuwegein-IJsselstein (SUNIJ-lijn) wordt volgend jaar zomer gemoderniseerd. Er komen nieuwe trams waarmee meer reizigers kunnen worden vervoerd, de haltes worden verlengd en verlaagd, en het merendeel van het spoor in Nieuwegein-Zuid en IJsselstein wordt vernieuwd. Door de tramlijn te koppelen aan de nieuwe Uithoflijn, kunnen reizigers vanaf eind 2020 bij de start van de winterdienstregeling zonder overstappen reizen tussen IJsselstein/Nieuwegein en P+R Science Park Utrecht.

26 april 2019
De trap wordt via de torenkraan omhoog getakeld

(Nieuwsbericht Museum Boijmans Van Beuningen:) Rotterdam, 26 april 2019 - Afgelopen week is de eerste ongeveer achttien meter lange bezoekerstrap van Depot Boijmans Van Beuningen in Rotterdam geïnstalleerd.

26 april 2019
BAM Wonen start bouw 38 duurzame woningen Koningskwartier fase 4 in Zevenhuizen

Zevenhuizen, 25 april 2019 - In opdracht van Gebiedsontwikkelingsmaatschappij Zuidplaspolder, een samenwerkingsverband tussen gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM, Amvest, a.s.r., Heijmans en Woonbron, is BAM Wonen gestart met de bouw van 38 duurzame woningen in Koningskwartier fase 4 in Zevenhuizen. BAM Wonen realiseert deze woningen als onderdeel van Bouwcombinatie Zuidplaspolder. Naar verwachting worden de eerste woningen in het tweede kwartaal van 2020 opgeleverd.

25 april 2019
BAM Wonen levert zeventig huurappartementen op in Amstelkwartier te Amsterdam

Amsterdam, 25 april 2019 – BAM Wonen levert, achttien maanden na de start van de bouw, zeventig huurappartementen op in complex ‘Branie’ in de nieuwe Amsterdamse wijk Amstelkwartier. Ter gelegenheid van de oplevering overhandigde Pim de Boer, directeur Noordwest bij BAM Wonen, symbolisch een gouden sleutel aan Harm Boelens, directeur Boelens de Gruyter en aan Geert Stielstra, director projects van CBRE Global Investors.

25 april 2019
Onderhoud Eefdesebrug over Twentekanaal gegund

(Persbericht Rijkswaterstaat:) Utrecht, 24 april 2019 - Rijkswaterstaat heeft het onderhoud aan de Eefdesebrug over het Twentekanaal definitief gegund aan BAM Infra Regionaal Apeldoorn.

24 april 2019
BAM Infra Nederland en Universiteit van Amsterdam starten leerstoel Urban Mobility Futures

Gouda, 24 april 2019 - In 2050 woont meer dan zeventig procent van de wereldbevolking in de stad. Vernieuwende ideeën zijn nodig om de bereikbaarheid en mobiliteit te verbeteren zonder de leefbaarheid voor mens en natuur aan te tasten. De nieuwe leerstoel Urban Mobility Futures aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) is opgericht om het sociaal en maatschappelijk perspectief rondom mobiliteitsinnovaties te versterken. De leerstoel richt zich op innovaties en hoe die kunnen bijdragen aan vitale steden, het functioneren van onze infrastructuur en de kwaliteit van onze openbare ruimte.

19 april 2019
Samenwerkingsovereenkomst Knooppunt Ouderkerkerlaan

(Nieuwsbericht gemeente Amstelveen:) Amstelveen, 19 april 2019 - Wouter de Loos, directeur verwerving BAM Infra, en Rob Ellermeijer, wethouder verkeer, ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst Knooppunt Ouderkerkerlaan.

18 april 2019
BAM Wonen levert negentig verduurzaamde woningen op in Delfshaven aan woningcorporatie Havensteder

Rotterdam, 18 april 2019 - BAM Wonen heeft negentig verduurzaamde huurwoningen opgeleverd in het historische Delfshaven aan de Schans- en Watergeusstraat aan woningcorporatie Havensteder. BAM Wonen is in februari 2018 met de grootschalige renovatie gestart waarna de woningen eind 2018 zijn opgeleverd. De werkzaamheden aan de klimaatadaptieve binnentuin zijn in het eerste kwartaal van 2019 uitgevoerd. De totale oplevering is samen met de huurders, omwonenden en andere betrokkenen feestelijk gevierd door het symbolisch openen van het hek naar de binnentuin.

15 april 2019
Is de Afsluitdijk straks klaar voor een superstorm?

(Nieuwsbericht Deltares en Rijkswaterstaat:) Utrecht, 15 april 2019 - De komende jaren wordt de Afsluitdijk versterkt. De 32 km lange dijk, die eigenlijk een dam is, wordt onder meer voorzien van een nieuwe bekleding aan Waddenzeezijde. Maar voordat het zover is, wordt eerst getest of de nieuwe bekleding een superstorm van eens in de 10.000 jaar kan weerstaan.

15 april 2019
Autotunnel Voorpoort Veenendaal geopend

(Nieuwsbericht provincie Utrecht:) Utrecht, 13 april 2019 - Onder toeziend oog van Michiel Scheffer (provincie Gelderland), Dennis Straat (provincie Utrecht), wethouders Hester Veltman (gemeente Ede), Marieke Teunissen (gemeente Renswoude), Engbert Stroobosscher (gemeente Veenendaal) en ProRail regiodirecteur Kees Rutten is zaterdagmorgen 13 april de autotunnel Voorpoort in Veenendaal officieel geopend.

15 april 2019
BAM benoemt Chief Business Excellence Officer; Executive Committee compleet

Bunnik, 15 april 2019 – De raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep nv heeft S. (Simon) Finnie benoemd tot Chief Business Excellence Officer. Met deze benoeming is het eerder door BAM bekendgemaakte Executive Committee compleet.

15 april 2019
BAM transformeert kantoor tot huisvesting voor COA in Maastricht

Maastricht, 4 april 2019 - In opdracht van Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) transformeert BAM het zogenoemde PLEM-gebouw in Maastricht aan de François de Veyestraat tot een opvanglocatie voor asielzoekers. Het voormalige kantoor van de Provinciale Limburgse Elektriciteits-Maatschappij (PLEM) aan de François de Veyestraat dateert uit de jaren zestig. BAM verbouwt dit vijflaagse kantoor tot een regulier asielzoekerscentrum en realiseert vijf nieuwe blokken met wooneenheden naar een ontwerp van Buro BEB. Wethouder Mara de Graaf van de gemeente Maastricht en bestuurder Peter Siebers van het COA gaven met een handdruk vastgelegd in gips woensdag 3 april het officiële startsein aan BAM voor de bouw van de opvanglocatie.

15 april 2019
Ontwikkeling Schiekwartier en Haringlocatie in Delft komt in stroomversnelling

Utrecht, 15 april 2019 - Met de recente aankoop van het perceel aan de Nieuwe Haven door de gemeente Delft van twee particuliere beleggers, komt de versnelling op de gebiedsontwikkeling van Schiekwartier. De aankoop maakt het verplaatsen van de Delftse roeivereniging Laga mogelijk, die nu nog gevestigd is in het centrum van Delft. AM is als gebiedsontwikkelaar in het Schiekwartier betrokken bij het ontwikkelen van circa tweehonderd woningen. Tegelijkertijd komt met de aankoop van de gemeente ook de ontwikkeling van de Haringlocatie met circa zestig woningen een stap dichterbij. Met deze ontwikkelingen werken de gemeente Delft en AM samen aan de groei van Delft.

12 april 2019
Ondertekening raamovereenkomst

Hoorn, 11 april 2019 – Het Dijklander Ziekenhuis sluit een raamovereenkomst met BAM Bouw en Techniek, Heddes Bouw & Ontwikkeling, Ingenieursburo Linssen, Gortemaker Algra Feenstra architects en ptg advies voor een langdurige samenwerking in bouwteamverband. De bouwteamleden richten zich op de verbouw- en renovatieprojecten voor de locaties Hoorn (het voormalige Westfriesgasthuis) en Purmerend (het voormalige Waterlandziekenhuis). Donderdag 11 april ondertekenden de raad van bestuur van het Dijklander Ziekenhuis en de directies van de betrokken partijen het contract voor onbepaalde tijd.

11 april 2019
Centrumgebied Hart van de Waalsprong

Utrecht, 11 april 2019 - Gebieds- en vastgoedontwikkelaars AM en VanWonen creëren als ontwikkelcombinatie Hart van de Waalsprong CV een nieuw stadshart voor De Waalsprong in Nijmegen. Het centrumgebied Hart van de Waalsprong krijgt het eerste energieneutrale winkelcentrum van Nederland. In totaal komt er ongeveer 11.500 m² aan ruimte voor winkels en andere voorzieningen, verdeeld over circa 35 verhuurbare units. AM en VanWonen zijn verheugd met de komst van discounter Aldi. De supermarkt huurt 2.200 m² aan winkelvloeroppervlakte.

10 april 2019
BAM geselecteerd voor Accelerator, een nieuw gebouw voor Life Sciences R&D-bedrijven in het Utrecht Science Park

Utrecht,10 april 2019 – BAM is geselecteerd om in opdracht van Kadans Science Partner een duurzaam multi-tenant gebouw te realiseren in het Utrecht Science Park. Het gebouw (Accelerator) met een vloeroppervlak van circa 22.000 m2 huisvest diverse huurders binnen de kennisintensieve sector Life Sciences.

10 april 2019
Artist’s impression van nieuwe polikliniek

Heemstede, 10 april 2019 – Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) heeft BAM Bouw en Techniek opdracht gegeven voor de ontwikkeling en realisatie van een nieuwe polikliniek in Heemstede. Met de nieuwbouw van 2.400 m2 breidt SEIN haar locatie Meer en Bosch uit met een duurzame huisvesting voor poliklinische behandel-, research- en kantoorruimtes. Dinsdag 9 april heeft SEIN, tijdens een ceremoniële bijeenkomst het bouwbord onthuld. BAM verwacht in het voorjaar van 2020 de nieuwe polikliniek op te leveren. De bouwsom bedraagt € 6,8 miljoen.

Pagina's