Start verduurzamingsprogramma Woondiensten Aarwoude

17 januari 2020 16:54 - BAM Wonen bv
Start verduurzamingsprogramma Woondiensten Aarwoude

(Nieuwsbericht Woondiensten Aarwoude:) Woubrugge, 17 januari 2020 - Vandaag maakt de corporatie, die actief is in Kaag en Braassem en Nieuwkoop, bekend dat er een contract gesloten is met bouwbedrijf BAM Wonen voor de uitvoering van de verduurzaming. In het contract hebben de corporatie en de bouwer vastgelegd dat 104 woningen, die gebouwd zijn in de jaren 60, volledig energieneutraal gemaakt worden.

Na de ingrijpende renovatie kwalificeren de woningen zich als zogeheten nul-op-de-meter woningen. Dit wordt bereikt door de woningen te voorzien van een zogenaamde ‘warme jas’. Dit wordt gedaan door het isoleren van de kruipruimte en het plaatsen van nieuwe geïsoleerde daken en gevels. De gevels worden voorzien van nieuwe kunststof kozijnen met triple glas. Daarnaast worden de woningen volledig all-electric door het plaatsen van  zonnepanelen, een warmtepomp en een warmte-terugwin-installatie. Deze installaties zorgen dat over een heel jaar de woning net zoveel energie opwekt als een huishouden gemiddeld verbruikt. Hierbij worden gelijkblijvende woonlasten gegarandeerd aan de bewoners.

Grootste investering

Het verduurzamingsproject, dat in 2020 uitgevoerd wordt, is de grootste investering die Woondiensten Aarwoude ooit deed. Niet eerder werden in de gemeente Kaag en Braassem of Nieuwkoop bestaande woningen zo ingrijpend verduurzaamd. Woondiensten Aarwoude profileert zich met dit project als ‘groene’ corporatie. Danny Visser, bestuurder van Woondiensten Aarwoude, vertelt: ‘Onlangs presenteerden wij ons nieuwe ondernemingsplan. Daarin is verduurzaming een speerpunt. Wij zijn bereid om veel te investeren in het verduurzamen omdat die investering ook heel veel oplevert. Ten eerste krijgen bewoners een veel comfortabelere woning, zonder huurverhoging en er wordt een zo’n laag mogelijke EPV-vergoeding gevraagd. Ten tweede gaan de woonlasten van bijna alle bewoners omlaag. Ten derde draagt Woondiensten Aarwoude zo bij aan een beter milieu voor toekomstige generaties. Ik zie dit als onderdeel van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.’

Vertrouwen en ervaring

BAM Wonen is als één van de grootste bouwers in Nederland een voorloper op het gebied van verduurzaming. De bouwonderneming heeft in de afgelopen jaren voor meer corporaties in het land vergelijkbare projecten uitgevoerd. Daardoor is BAM Wonen een van de meest ervaren partners op het gebied van verduurzaming. Bovendien is BAM Wonen op dit moment de enige partij die op alle onderdelen van het NOM-keur gecertificeerd is. Die kennis en ervaring komt goed van pas in het verduurzamingsproject van Woondiensten Aarwoude. Visser daarover: ‘De kennis en ervaring van BAM Wonen geeft ons veel comfort. Het is voor een relatief kleine corporatie prettig om te kunnen vertrouwen op alle ervaringen, die BAM Wonen in de afgelopen jaren met dit soort projecten heeft opgedaan.’

Bewoners ontzien

Naast de technische uitvoering van het project, verzorgt BAM Wonen ook de afstemming en communicatie met de bewoners. Ook op dat terrein heeft BAM Wonen veel ervaring. De bouwer heeft een team met specialisten die niets anders doen dan bewonerscommunicatie. Daardoor weten zij hoe belangrijk goede en frequente contacten met bewoners zijn, in de voorfase, maar ook zeker tijdens en na de uitvoering van de werkzaamheden. BAM Wonen voert de verduurzaming uit in bewoonde staat. Om bewoners zo veel mogelijk te ontzien worden werkzaamheden zo gepland dat ze het minste overlast veroorzaken. Door het gekozen concept worden de gevels, daken en de energiemodule geproduceerd in de fabriek en prefab aangeleverd op de bouwplaats. Wat overblijft is aftimmering en installatiewerk. Hierdoor wordt de overlast voor de bewoners zoveel mogelijk beperkt. Als het toch even te hectisch is, kunnen onze huurders terecht in een zogeheten ‘rustwoning’.

De zeventig procent participatie is inmiddels behaald voor de 51 woningen in Leimuiden. Als alles volgens planning verloopt start de verduurzaming in Leimuiden in het voorjaar van 2020. Langeraar en Woubrugge volgen daarna.

Klik hier voor het originele nieuwsbericht.