BAM verwerft opdracht voor onderhoud aan gebouwinstallaties in Rijksgebouwen

1 oktober 2020 08:15
Penitentiaire Inrichting Vught

Bunnik, 1 oktober 2020 - BAM Bouw en Techniek heeft opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf gekregen voor het onderhoud aan elektrotechnische en klimaattechnische gebouwinstallaties in Rijksgebouwen. Onderdeel van de opdracht zijn onder meer gerechtsgebouwen, TBS- en penitentiaire inrichtingen. In de EMVI-aanbesteding die aan de opdracht voorafging, zijn negentien percelen verdeeld over zeven bedrijven. BAM heeft voor vijf percelen de opdracht gekregen. Het contract heeft een looptijd van vijf jaar en kent de mogelijkheid tot verlenging met vier jaar. De aanneemsom – exclusief bijkomend werk – bedraagt circa € 5 miljoen per jaar.

Professioneel assetmanagement

Het contract tussen BAM en het Rijksvastgoedbedrijf wordt zodanig uitgevoerd dat de installaties duurzaam kunnen functioneren en aantoonbaar voldoen aan alle wettelijke kaders. Veiligheid en gezondheid zijn gewaarborgd en de continuïteit van het proces van de gebruikers wordt niet verstoord.

BAM richt haar professioneel assetmanagement in met betrouwbare assetdata uit haar eigen ERP-systeem. Daarmee is BAM in staat om de gehele levenscyclus van de installaties optimaal te managen en om de gestelde eisen in het kader van verduurzaming en circulariteit te realiseren.

De tientallen Rijksgebouwen waarvoor BAM het preventief en correctief onderhoud aan installaties verricht, kennen een totaal bruto-vloeroppervlakte van ruim 121.000 m2. De gebouwen staan in de provincies Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel en Utrecht. Het gaat bijvoorbeeld om gerechtsgebouw De Appelaar in Haarlem, Penitentiaire Inrichting Vught en Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht in Balkbrug.

Integrale dienstverlening

Rolf Abbringh, directeur BAM Bouw en Techniek Regio’s en FM: ‘Het Rijksvastgoedbedrijf kan rekenen op onze integrale en datagedreven dienstverlening waarbij we ons richten op het voorkomen van verstoringen. Voor zowel het installatie-onderhoud als het bijkomend werk benutten we onze kennis en ervaring in Rijksgebouwen.’

BAM Bouw en Techniek is gestart met de transitiefase. De beheer- en onderhoudsafdelingen van drie regiobedrijven – Regio Noordwest, Regio Oost en Regio Zuid – bereiden zich in deze periode voor op de dienstverleningsfase die 1 januari 2021 ingaat.

Over BAM Bouw en Techniek

BAM Bouw en Techniek kent de wereld van haar klant en de wens van de gebruiker. Integraal denken en doen begint bij ons. Professioneel en met maximale focus op de wereld van de gebruikers van onze gebouwen. We realiseren huisvestingsoplossingen die flexibel zijn in functie, ruimte en gebruik. Zodoende zijn het gebouw én de installaties klaar voor de veranderende functie en technologie van de toekomst. Opdrachtgevers vragen ons niet alleen een gebouw of installatie op te leveren, maar willen dat wij het hele proces verzorgen. Als onderdeel van Koninklijke BAM Groep bieden wij een totaalaanbod, van planvorming en bouw tot langdurige exploitatie en onderhoud: we zijn een partner voor de volledige levenscyclus van een gebouw. www.bambouwentechniek.nl 

Nadere informatie: BAM Bouw en Techniek, Lotte Franken, lotte.franken@bam.com.