Woningcorporatie Woonopmaat en BAM Wonen tekenen ontwikkelovereenkomst voor de nieuwbouw van veertig sociale huurwoningen in Beverwijk

15 oktober 2020 15:48 - BAM Wonen bv
Artist's impression

Beverwijk, 15 oktober 2020 – Sjoerd Hooftman, directeur Woningcorporatie Woonopmaat en Veronique Leenhouwers, directeur Noordwest bij BAM Wonen, hebben de ontwikkelovereenkomst getekend voor de realisatie van veertig duurzame sociale huurwoningen aan de Kingsford Smithstraat in Beverwijk.

De duurzame woningen uit de BAM Wooncollectie worden onder andere voorzien van een warmtepomp en zonnepanelen. Naast de realisatie van de veertig woningen, heeft BAM Wonen de opdracht gekregen om de projectlocatie bouwrijp te maken, het riool onder de Kingsford Smithstraat te vervangen en de inrichting van het openbare gebied te verzorgen. De start van de bouw staat gepland voor mei 2021.

De projectlocatie aan de Kingsford Smithstraat, voorheen een oude schoollocatie, is nu een braakliggend terrein. De veertig woningen zijn straks omringd door twee basisscholen en een bestaande woonwijk en worden in een autovrije woonstraat gebouwd.

Nadere informatie: BAM Wonen, afdeling Communicatie, (030) 659 89 44 of communicatie.wonen@bam.com.

Screenshot van de digitale bijeenkomst
De ondertekening vond digitaal plaats, met vanaf links: Véronique Leenhouwers (BAM Wonen), Martin Feenstra en Sjoerd Hooftman (Woningcorporatie Woonopmaat), Menno Poot en Joris-Jan Menken (BAM Wonen) en Richard Scholten (Woningcorporatie Woonopmaat).