BAM en PGGM breiden pps-samenwerking uit

BAM en PGGM breiden pps-samenwerking uit

Bunnik / Zeist, 23 november 2020 – Koninklijke BAM Groep nv en pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM hebben overeenstemming bereikt over de hoofdlijnen van de uitbreiding van de bestaande samenwerking tussen PGGM Infrastructure Fund en BAM PPP.

PGGM Infrastructure Fund heeft de intentie om een 50%-belang te nemen in BAM PPP, een van Europa’s leidende ontwikkelaars en managers van pps-concessies.

De transactie bouwt verder op het succes van BAM PPP PGGM Infrastructure Coöperatie U.A., de joint venture die BAM PPP en PGGM Infrastructure Fund in 2011 samen hebben opgezet.

De uitbreiding van de samenwerking biedt BAM PPP meer armslag en flexibiliteit om de portefeuille verder uit te breiden, waardoor de groei zowel in de Europese thuislanden als in nieuwe pps-markten wereldwijd kan worden versneld. Tegelijkertijd blijft BAM PPP ten behoeve van haar opdrachtgevers en projecten hoogwaardige dienstverlening bieden, gedurende de gehele looptijd van de concessie.

Op 30 juni 2020 heeft PGGM Infrastructure Fund - als een eerste stap in het licht van uitbreiding van de samenwerking - haar belang vergroot in 21 projecten van BAM PPP PGGM Infrastructure Coöperatie U.A. (van 80% naar 90%). Dit betrof een investering van € 39 miljoen.

PGGM Infrastructure Fund heeft de intentie een vergoeding te betalen van circa € 130 miljoen voor het 50%-belang in BAM PPP, bestaande uit een vergoeding van circa € 100 miljoen bij de afronding van de overeengekomen transactie en een aanvullende vergoeding indien BAM PPP in de komende jaren specifieke financiële doelstellingen behaalt.

Voor Koninklijke BAM Groep leidt de afronding van deze transactie tot een toename van het eigen vermogen met circa € 125 miljoen, inclusief een herwaardering van het aangehouden aandelenbelang van BAM naar de marktwaarde.

De transactie is onder voorbehoud van een definitieve overeenkomst over de documentatie en enkele goedkeuringen (waaronder het verkrijgen van de relevante fusietoestemming en afronding van de consultatie van het vertegenwoordigend overleg) en wordt naar verwachting in december 2020 voltooid. Vanaf 1 januari 2021 zal BAM PPP actief zijn als gezamenlijke onderneming van Koninklijke BAM Groep en PGGM Infrastructure Fund.

Ruud Joosten, CEO van Koninklijke BAM Groep: ‘Ik ben erg gelukkig met deze belangrijke stap, die versnelde groei zal brengen, waarvan beide aandeelhouders zullen profiteren. BAM PPP zal nauw blijven samenwerken met de BAM-zusterbedrijven om onze opdrachtgevers steeds de beste oplossingen te kunnen aanbieden. De expertise en wereldwijde netwerken van beide organisaties zullen ook de ontwikkeling van nieuwe investeringsmogelijkheden ondersteunen.’

Erik van de Brake, Head of Infrastructure PGGM: ‘Voor PGGM is deze transactie een natuurlijke volgende stap in een langdurig succesvol partnerschap. De ambitie van PGGM om te investeren en capaciteit op te bouwen binnen de pps-sector wereldwijd en van BAM om het vermogen van haar team als marktleider ten volle te benutten, komen daarbij  optimaal tot hun recht.’

Kieron Meade, Managing Director, BAM PPP. ‘De vorming van BAM PPP PGGM Infrastructure Coöperatie U.A. was in 2011 een betekenisvolle innovatie in de pps-sector. Sindsdien is de full-service propositie van BAM PPP PGGM, gecombineerd met het bewezen commitment om ons als lange-termijn-investeerder gedurende de hele levenscyclus van een concessie aan het project te verbinden, buitengewoon aantrekkelijk gebleken voor onze Europese opdrachtgevers. Wij zijn ervan overtuigd dat de uitbreiding van onze samenwerking ons in staat zal stellen nieuwe investeringsmogelijkheden te ontsluiten in de volgende stroom van pps-projecten, die wereldwijd in geselecteerde markten opkomen.’

Over PGGM

De coöperatie PGGM biedt institutionele klanten: vermogensbeheer, pensioenbeheer en bestuursadvisering. Op 30 juni 2020 beheerde PGGM voor diverse pensioenfondsen een vermogen van € 246 miljard en administreerde de pensioenen van 4,4 miljoen deelnemers. Onder de naam PGGM&CO kent de coöperatie een ledenorganisatie van ongeveer 750.000 werknemers in zorg en welzijn. Daarnaast ontwikkelt PGGM – zelf of met strategische partners – innovatieve toekomstvoorzieningen door pensioen, zorg, wonen en werken met elkaar te verbinden.    

Over BAM PPP

BAM PPP opereert namens Koninklijke BAM Groep op de markt voor publiek-private samenwerking. BAM PPP is actief in vijf Europese thuislanden, Nederland, België, Verenigd Koninkrijk, Ierland en Duitsland en in geselecteerde internationale markten. De onderneming richt zich op de realisering van wegen en spoorwegen, onderwijs- en gezondheidszorgprojecten, justitiële inrichtingen en overige gebouwen. BAM PPP heeft financial close bereikt voor 49 projecten, met een totale vermogenswaarde van € 12,1 miljard.

Dit persbericht bevat koersgevoelige informatie, zoals bedoeld in artikel 7(1) van de Europese verordening marktmisbruik.

Nadere informatie: