Grootste bouwkuip van Nederland leeggepompt

4 november 2020 08:14 - BAM Infra Nederland bv
Grootste bouwkuip van Nederland leeggepompt

Gouda/Terneuzen, 3 november 2020 - Maar liefst 25 meter diep en zo groot als twee voetbalvelden. De bouwkuip van de Nieuwe Sluis Terneuzen is de grootste van Nederland. Een enorme klus om die leeg te krijgen.

Nieuwe Sluis Terneuzen: één van de grootste zeesluizen ter wereld

In Terneuzen werken we samen met onze partners hard aan de bouw van een nieuwe sluis. Een sluis met soortgelijke afmetingen als die van het Panamakanaal. De sluiskolk wordt namelijk 427 meter lang, 55 meter breed en 16,44 meter diep. Daarmee ontstaat een betere doorstroming en minder wachttijd voor de scheepvaart en hebben nog grotere zeeschepen toegang tot de haven van Gent. Terneuzen krijgt hierdoor een plek in de top vijf van grootste zeesluizen ter wereld.

Voorbereidingen

Om toegang tot die enorme sluiskolk te krijgen zijn sluishoofden nodig. Dat zijn de constructies waarin de enorme roldeuren van de sluis komen te zitten. Het buitenhoofd, oftewel het sluishoofd dat grenst aan de zeezijde van de sluis, hebben we volledig ter plaatse gemaakt in een gesloten, droge bouwkuip.

We hebben hier in 2019 het voorbereidend werk voor gedaan. De bouwkuip heeft een totaal vloeroppervlak van circa 11.500 m2 en is maximaal 150 meter breed en 104 meter lang. De grasmat van de andere Kuip in Rotterdam die wij hebben gebouwd, is 69 x 105 meter en past hier dus twee keer in.

Droog en nat ontgraven

Na deze voorbereiding is onze Belgische consortiumpartner DEME gestart met het ontgraven van de bouwkuip. Dit gebeurde deels droog en deels nat. Het droog ontgraven is uitgevoerd door met een peloton aan dumpers de bouwkuip in- en uit te rijden. In een paar weken tijd was de bouwkuip tot NAP-11,0m ontgraven.

Daarna startte de fase van het nat ontgraven, tot een diepte van NAP -22 meter. Bij het nat ontgraven is de waterstand in de bouwkuip op NAP +0,0 meter gezet en is met een ponton de resterende grond uit de bouwkuip verwijderd. De waterdruk zorgde hierbij voor voldoende tegendruk op de (diep)wand, zodat die niet teveel zou vervormen of bezwijken. Begin augustus lag er een grindlaag waar onderwaterbeton op kon worden gestort.

Een kleine maand later was de bouwkuip leeggepompt. Een rij ankers houdt de wanden overeind en een één meter dikke onderwaterbetonvloer fungeert als stempel. Met de grond aan de andere kant van de wand op NAP +3,5 meter is het hoogteverschil maar liefst 25 meter. Er zat een krappe acht maanden tussen de eerste ontgraving en het leegpompen van deze enorme bouwkuip.

Nadere informatie: Bert Ooms, woordvoerder BAM Infra Nederland, bert.ooms@bam.com of 06 11 26 02 23.