Samenstelling directie BAM Interbuild

13 november 2020 08:49 - BAM Interbuild bv
Sofie Muyldermans

Bunnik, 12 november 2020 – Ir. Arch. Sofie Muyldermans zal per 1 januari 2021 ir. Marc Peeters opvolgen als directievoorzitter van BAM Interbuild bv.

Sofie Muyldermans is sinds 2004 werkzaam voor BAM en heeft diverse functies vervuld, waaronder werkvoorbereider, projectleider en productiedirecteur bij BAM Contractors, directeur van de THV Tram Contractors en meest recentelijk Director of Operations bij BAM Interbuild.

Marc Peeters treedt per gelijke datum terug uit zijn positie als directievoorzitter en Executive Director van BAM Interbuild en BAM Belgium. Hij begon zijn carrière in 1989 bij BAM Contractors (destijds CEI), dat zich onder zijn leiding heeft ontwikkeld tot CEI-De Meyer en later, met Betonac, tot BAM Contractors. Vanuit zijn rol bij BAM Belgium was hij tevens voorzitter van de Belgische en Luxemburgse BAM-entiteiten.

‘Het was een enorm voorrecht voor mij om in zeer uiteenlopende rollen bij BAM te kunnen bouwen aan de infrastructuur in ons land en dit met onze professionele teams in onze organisatie. Ik houd eraan om mijn medewerkers te bedanken voor het vertrouwen dat ze in mij hebben gesteld, voor hun toewijding en vaak ook hun doorzettingsvermogen. Ook de klanten wil ik bedanken voor het vertrouwen en de constructieve samenwerkingen op al onze projecten. Ten slotte ben ik BAM zeer dankbaar voor alle kansen die mij steeds werden geboden.’

Het Executive Committee dankt de heer Peeters voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de BAM-bedrijven in België en wenst hem succes toe in zijn verdere loopbaan. 

Nadere informatie