BAM Wonen levert laatste woningen van in totaal 394 woon- en zorgappartementen op in het project Park Malderborgh in Nijmegen

18 december 2020 15:30 - BAM Wonen bv
Overzichtsfoto van Park Malderborgh

Nijmegen, 18 december 2020 – BAM Wonen heeft de laatste koopwoningen van in totaal 394 woon- en zorgappartementen in het project Park Malderborgh in Nijmegen opgeleverd aan de bewoners. Met de oplevering van het gebouw De Lelie, bestaande uit 22 koopwoningen, zijn de werkzaamheden voor Park Malderborgh afgerond. Park Malderborgh is een eigen gebiedsontwikkeling van BAM Wonen bestaande uit 394 woon- en zorgappartementen in zes verschillende wooncomplexen. In Park Maldenborgh zijn huur- en koopappartementen gerealiseerd, inclusief zorgkamers en speciale kamers voor patiënten met dementie (PG kamers).

BAM Wonen is in 2008 gestart met de realisatie van Park Malderborgh. Het ontwerp voor het gehele plan is gemaakt door Chris Franken van VFO Architecten. Op de locatie lag voorheen het verzorgingstehuis Nieuw Malderborgh. Dit gebouw was sterk verouderd en voldeed met de kleine kamers niet meer aan de gewenste woonkwaliteit. Aan de naastgelegen vijver is een nieuw verzorgingstehuis met 24 PG-kamers en 98 zelfstandige appartementen gerealiseerd. Dit was een hele verandering voor de bewoners omdat ze te maken kregen met een gescheiden woon/zorg concept. Nadat het nieuwe verzorgingstehuis, De Zonnebaars, was opgeleverd is het oude verzorgingstehuis met daarom heen een aantal bungalows gesloopt. Daarvoor in de plaats zijn drie woontorens verrezen met daarin koop- en vrije sector huurappartementen. Deze zijn door Altera in eigendom genomen. Aan de Ruijs de Beerenbouckstraat zijn 66 zorgkamers in drie gebouwen gerealiseerd voor Pluryn.

De zes wooncomplexen liggen aan een grote vijver met in het midden het kunstwerk ‘de nachtbruid’ van de kunstenaar Marius van Beek omringd door een fontein. Het ontstane park is autoluw ontworpen. Onder de gebouwen ligt een grote stallingsgarage voor de bewoners van Park Malderborgh. Bezoekers kunnen parkeren op de naastgelegen bezoekersparkeerplaats.

In Park Malderborgh is ook een ontmoetingsruimte gerealiseerd, genaamd "Bij de buren". Uniek aan deze ruimte is de exploitatie door het ZZG waarbij studenten van het naastgelegen Kandinski College stage lopen. Bewoners en omwonenden kunnen hier een kopje koffie komen drinken en een hapje eten. Ook biedt deze ruimte gelegenheid voor diverse verenigingen.’

Nadere informatie: BAM Wonen, afdeling Communicatie, (030) 659 89 44 of communicatie.wonen@bam.com