18 februari 2020 - 07:45

AM tekent het Rotterdamse ‘Langer Thuis Akkoord’ 2020-2025

AM logo

Rotterdam, 17 februari 2020 - De ambitie van de gemeente Rotterdam is dat ouderen, zo veel mogelijk, in hun eigen wijk oud kunnen worden. Wilco van den Ban, directeur AM Zuidwest, geeft aan met de ondertekening van dit akkoord, dat AM zich actief gaat inzetten om seniorenhuisvesting en zorgvastgoed te realiseren in Rotterdam. Er is in de stad een grote vraag naar nieuwe woon(zorg)concepten om ouderen in hun wijken te laten wonen. Deze vraag zal alleen maar urgenter worden in de toekomst met de dubbele vergrijzing vanaf 2035.

‘Over vijftien jaar is één op de vijf Rotterdammers ouder dan 65 jaar. Ook neemt het aantal 75-plussers toe. Op deze dubbele vergrijzing bereiden we ons gezamenlijk, als stad voor’, zegt wethouder Sven De Langen (onder andere zorg en ouderen). ‘We willen plekken in onze wijken waar ouderen prettig kunnen wonen en actief mee blijven doen. Wonen, welzijn en zorg worden slim georganiseerd.’

(Ver)bouwen en samenwerken

Wethouder Bas Kurvers (onder anderecBouwen en wonen): ‘Ook ouderen hebben verschillende woonwensen, behoeften en budgetten. Daarom zorgen we voor meerdere woonconcepten, voor ieder wat wils. Hiermee stimuleren we ook de doorstroming op de woningmarkt. Met dit akkoord loopt Rotterdam voorop in de trend van (ver)bouwen en samenwerken met verschillende partijen om zo onze Rotterdamse ouderen zo prettig en lang mogelijk zelfstandig te laten wonen.’

Wilco van den Ban, directeur AM Zuidwest: ‘Wij onderkennen de maatschappelijke opgave om ouderen aan de stad Rotterdam te blijven verbinden. De huisvesting voor ouderen kan beter, daarom zetten wij in op inclusiviteit en zijn wij actief betrokken bij het concept Stadsveteranen. Een leefbare aantrekkelijke stad is namelijk een stad voor iedereen, jong en oud. Dit vergt samenwerking. Samen met de gemeente en andere betrokkenen zetten wij ons in ook ouderen een thuis te blijven geven in Rotterdam.’

Hoofdlijnen Rotterdams ‘Langer Thuis Akkoord’ 2020-2025

Het Rotterdamse ‘Langer Thuis Akkoord’ 2020-2025 geeft de Rotterdamse ambitie weer om antwoord te geven op de demografische ontwikkeling naar 2035. Partijen maken zich sterk voor een diversiteit aan woonconcepten en/ of woonzorgconcepten en werken vanuit wonen, welzijn en zorg in verschillende coalities. Dit akkoord is een concrete uitwerking van het uitvoeringsprogramma Rotterdam, Ouder en wijzer en sluit aan bij de landelijke programma’s Langer Thuis.

Rotterdamse uitdaging

In 2035 krijgt Rotterdam te maken met een dubbele vergrijzing. Twintig procent van alle Rotterdammers is dan ouder dan 65 jaar en de leeftijdsgroep van 75-plus neemt met 44 procent toe. De grootste vergrijzing vindt plaats in de oude stadwijken en het centrum, terwijl de woningvoorraad daar het minst geschikt is voor ouderen.

De ambitie van Rotterdam is dat ouderen, zo veel mogelijk, in hun eigen wijk oud kunnen worden. Om het langer zelfstandig wonen in de eigen wijk, niet persé in de eigen woning, mogelijk te maken, zijn geschikte woningen en innovatieve woon(zorg)concepten in het centrum, stadswijken en kleine kernen nodig. Tegelijkertijd gaan partijen aan de slag om kwalitatieve woon(zorg)concepten in de stad, bij voorkeur ook in de nabijheid van OV-knooppunten en voorzieningen, te realiseren voor uiteenlopende woonsegmenten. De gemeente wil het aanbod differentiëren, zodat er verschillende groepen ouderen met uiteenlopende woonwensen, behoeften en portemonnees worden gestimuleerd om langer zelfstandig te blijven wonen. Hiermee wil de gemeente de doorstroming op de woningmarkt verbeteren.

Inclusieve stad en AM

Hoe creëer en behoud je een aantrekkelijke, diverse stad? Een leefbare stad die betaalbaar blijft voor al haar bewoners. Een stad waar iedereen zich thuis voelt. Die inspireert, verbindt en uitnodigt tot ontmoetingen? Deze vragen plaatsen wij in het hart van onze stedelijke ontwikkelingen. Waarbij we onszelf en onze partners uitdagen om ruimte te creëren voor iedereen. Want door de juiste ingrediënten te kiezen en plekken te creëren waarmee mensen zich kunnen identificeren, maken we een stad voor iedereen. Want, als mensen zich verbonden voelen met een stad, leeft een stad. Met het AM-kernthema ‘Inclusieve stad’ wordt invulling gegeven aan deze ambitie.

Nieuwe woonvormen en -concepten en AM

Samen met Woonzorg Nederland, Heren 5 architecten en de doelgroep zelf hebben we een co-living concept ontwikkeld toegespitst op de vitale 60 plusser; De Stadsveteraan. Het concept van De Stadsveteraan is gericht op een nieuwe woonvorm, voor senioren ín de stad, die graag in die stad willen (blijven) wonen omdat ze zich er thuis voelen en omdat ze er horen. Het concept spitst zich toe op een woonvorm die enerzijds betaalbaar is en dus compact, zoals de compacte woningen, en anderzijds woonkwaliteiten biedt door middel van gedeelde ruimten, voorzieningen en functies op de begane grond of verdieping. Kleiner en tegelijk beter wonen. Langer zelfstandig kunnen zijn maar met sociale contacten binnen handbereik.

Over AM

Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie van AM. Als betrokken gebiedsontwikkelaar plaatsen wij maatschappelijke uitdagingen in het hart van ons ontwikkelingsproces. Wij richten ons daarbij op de thema’s ‘Gedurfde duurzaamheid’, ‘Inclusieve stad’, ‘Healthy urban living & working’, ‘Stad- en gebiedmaker’ en ‘Gelukkig leven’. In samenwerking met overheden, vastgoedbeleggers, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties, bewoners en overige vastgoedgebruikers ontstaan hierdoor bijzondere en kwaliteitsrijke gebieden om in te wonen, werken, winkelen en recreëren. AM, onderdeel van Koninklijke BAM Groep, zorgt hiermee voor kwaliteit van ruimte én kwaliteit van leven. Zie ook www.am.nl.

Nadere informatie AM, afdeling in- en externe communicatie, (030) 609 72 22 of communicatie@am.nl.

Zie ook www.am.nl.

Illustraties in hoge resolutie zijn te downloaden bij het persbericht op www.am.nl/actueel.